Tässä webinaarissa asiantuntijamme tarkastelevat tekoälyn roolia työkaverina ja pohtivat, mitä tulee ottaa huomioon etiikan näkökulmasta, kun uusia digitaalisia palveluita integroidaan osaksi työyhteisöä. Keskustelu avaa näkemyksiä siitä, miten tekoäly voi tukea päätöksentekoa, parantaa työprosesseja ja mitä haasteita sen tuoma autonomia saattaa aiheuttaa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja päätöksenteossa.

Webinaarin ohjelma

  • Avaussanat: Johdatus tekoälyn etiikkaan työympäristössä
  • Vuorovaikutteinen keskustelu asiantuntijoiden kesken: Muut osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja tuoda omia näkemyksiään mukaan keskusteluun.
  • Loppupuheenvuoro: Yhteenveto keskustelusta ja avainaskeleet eteenpäin

Tämä webinaari on suunnattu erityisesti julkisen sektorin työyhteisöille, jotka kokevat eettisiä haasteita tekoälyn saapuessa työympäristöön.

  

Webinaarissa mukana ja keskustelua johdattelemassa

  • Eija Hartikainen, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, älykäs automaatio ja tekoäly, kehityspäällikkö
  • Miika Leminen, CGI, OMNI360-potilastietojärjestelmän johtava tekoälyasiantuntija, aiemmin HUSin tekoälysovellusyksikön päällikkö
  • Tommi Gynther, CGI, tekoälyn eettisyyteen ja vastuullisuuteen perehtynyt digitalisaatiokonsultti

 

Lataa webinaaritallenne

Tämä webinaari on osa Tulevaisuuden Suomea rakentamassa -webinaarisarjaa, josta saat selkeitä vinkkejä ja ohjeita, kuinka hyödyntää teknologiaa sujuvamman Suomen rakentamisessa. Olemme varanneet jokaiseen webinaariin aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle.