VR Groupin logistiikka-divisioonan CRM-uudistus tuo myyjille paremman ja kustannustehokkaamman työkalun. Pilvipalveluna toteutettavaa kokonaisuutta on tarkoitus täydentää tulevaisuudessa mobiiliratkaisuilla.

VR Transpoint -nimellä tunnettu VR Groupin logistiikkayksikkö tuottaa rautatielogistiikan sekä kotimaan ja kansainvälisen maantielogistiikan palveluita. Sen vihreän tunnusvärin alla kulkee päivittäin 350 tavarajunaa. VR Transpointin vetoautot ja perävaunut kuljettavat viikoittain noin 4 000 maantiekuormaa, joiden reitit ulottuvat Suomen lisäksi Venäjälle, Baltiaan, keskiseen Itä-Eurooppaan ja aina Turkkiin saakka.

Logistiikka-alan liiketoimintaympäristö asettaa korkeat vaatimukset palveluntarjoajan asiakaspalvelulle ja asiakkuuksien hallinnalle. IT-työkalujen osalta VR Transpointissa niitä on hoidettu vuodesta 2009 lähtien Microsoftin CRM:n avulla.

Hyvä CRM palvelee sekä myyntiä, asiakaspalveluorganisaatiota että myynnin johtoa.

Mikko Vuoristo, Head of IT, VR Group, Logistiikka ja Junaliikennöinti

Viime vuosien aikana VR Group on päivittänyt Microsoft Office ja Sharepoint -ympäristönsä siirtymällä Microsoftin O365-pilvipalveluiden käyttäjäksi. Vanha CRM ei enää toiminut kaikilta osin yhteen tämän kokonaisuuden kanssa.

– Koimme, että vanhaa järjestelmää ei kannattanut lähteä enää jatkokehittämään. Halusimme tuoda myynnin käyttöön modernin ja tehokkaan työkalun, joten päädyimme päivittämään CRM:n Microsoft 2016 Online -pilviversioon, kertoo VR Groupin Logistiikan ja Junaliikennöinnin Head of IT Mikko Vuoristo.

Tietoa moneen eri tarpeeseen

CRM:n valinnassa korostettiin sen käytettävyyttä ja ominaisuuksia, mutta uusi pilviversio tuo mukanaan myös selviä kustannussäästöjä.

Pilviympäristö tarjoaa muun muassa joustavaa kapasiteettia ja helpompaa ylläpidettävyyttä.

– Vanhassa järjestelmässä käyttäjät syöttivät paljon tietoa, mutta järjestelmä ei ollut tarpeeksi helppokäyttöinen ja monipuolinen palvellakseen käyttäjiään riittävästi. Tilanteen parantamiseksi uusi järjestelmä on rakennettu yhdessä käyttäjien kanssa hyödyntäen modernia teknologiaa.

Hyvä CRM palvelee sekä myyntiä, asiakaspalveluorganisaatiota että myynnin johtoa, korostaa Vuoristo.

Tulevaisuudessa CRM:n käytössä on tarkoitus ryhtyä hyödyntämään mobiiliteknologiaa. Nopeasti kehittyneiden tablettien ja matkapuhelimien avulla CRM-järjestelmän laajempi käytettävyys tukee paljon liikkuvia myyjiä, jotka eivät jatkossa tarvitse kannettavaa tietokonetta jokaisen tiedon tarkistamiseen.

Mobiliteetin ja analytiikan rooli kasvussa

Vuoristo vahvistaa, että CRM:n mobiliteetti on luonnollinen askel asiakkuuksien hallinnan jatkokehityksessä. Uudistustyön näkökulma tulee pysymään tiukasti ruohonjuuritason konkreettisissa ja jokapäiväisissä tarpeissa.

– Nykyisissä ja tulevissa uudistushankkeissa pitää muistaa, että niitä tehdään loppukäyttäjiä varten. Siksi on ollut hienoa havaita, kuinka CRM-hankkeessa kaikki ovat olleet innokkaasti mukana ensimmäisestä workshopista lähtien, kiittelee Vuoristo VR Transpointin myyjiä ja asiakas-palvelukeskuksen henkilökuntaa.

Motivoitunut ja oikeilla työkaluilla varustautunut henkilöstö on yksi tapa hakea kilpailukykyä ja -etua logistiikka-alan muuttuvilla markkinoilla. Vuoristo muistuttaa, että auto- ja laivakuljetukset ovat aina kilpailleet raideliikenteen kanssa tavaravirroista. Siinä mielessä puheet kiristyvästä kilpailusta eivät ole uusi asia.

– Olipa kilpailutilanne millainen tahansa, pitää asiakkuuksien hallintaan panostaa tosissaan. Sillä saralla tulevaisuuden painopistealueita tulevat olemaan mobiliteetti ja analytiikka, summaa Vuoristo.