Martela räätälöi asiakkaidensa työympäristöt palveluna. Yhtiön omaan IT-uudistukseen ei räätälöintejä tehdä, vaan se toteutetaan vakiojärjestelmillä.

Täällä kelpaa työskennellä. Martelan pääkonttori Helsingin Pitäjänmäellä on samaan aikaan sekä erilaisten työympäristöjen näyttelytila että martelalaisten oma työpaikka. Eikä se ole konttorin näköinen ollenkaan.

Muuntojoustavassa monitilaympäristössä työtilat mukautuvat sen mukaan, minkä tyyppistä työtä siellä kulloinkin tehdään. Käyttäjän vastuulle jää hakeutua tilaan, joka parhaiten tukee kulloistakin työtä.

– Meillä on myös CGI:n ja muiden yhteistyökumppaneitten väkeä tiloissamme, parhaimmillaan parikymmentä. Pidetään workshopeja, joissa ei välttämättä ole yhtään Martelan edustajaa mukana. Korkeintaan seurataan siinä vähän vieressä, tuntuuko työ etenevän, hymähtää Martelan IT Manager Jari Hammar.

Martela on pitkään tunnettu toimistokalusteistaan, mutta yhtiö tarjoaa nykyisin työympäristöjä elinkaaripalveluna, jossa ensin kartoitetaan tarpeet ja sitten suunnitellaan ja toteutetaan työtilat kalusteineen kaikkineen. Seuranta pitää huolen siitä, että tilat toimivat myös asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

– Palveluyhtiöksi siirtyminen on ollut meille iso kulttuurin muutos. Toisaalta meillä on aina ollut paljon tietotaitoa ja olemme aiemminkin tarjonneet konsultointia ja suunnittelua työympäristöihin. Sitä ei vain ole koettu palveluiden myymiseksi, sanoo Petri Boman, Vice-president, Customer Supply Management & IT.

IT uusiksi

Liiketoiminnan muutos on tarkoittanut Martelalle myös merkittäviä IT:n uudistuksia. Tarvittiin joustavampaa alustaa tukemaan uutta bisnestä. Suunta otettiin suoraan yhtiön strategiasta: kohti yksinkertaisempaa ja joustavampaa, niin liiketoimintapuolella kuin järjestelmäytimissäkin.

Meillä uskotaan ihmiseen. Työn tekeminen ja sen johtaminen pitää vain tehdä helpoksi.

Jari Hammar, IT Manager, Martela

Vahvasti tuloshakuisessa strategiassa IT:n myös pitää tukea taloudellista liiketoimintaa. Yhtenä tavoitteena on ollut henkilöstön ja päätelaitteiden liikkuvuus. Lisäksi haluttiin läpinäkyvyys tietovirtaan.

– Meillä uskotaan ihmiseen. Työn tekeminen ja sen johtaminen pitää vain tehdä helpoksi, siis nostaa sieltä IT-kehikosta oikeat asiat näkyviin paletin älykkäimmälle osapuolelle eli ihmiselle. Meillä järjestelmä pyrkii tukemaan ihmistä eikä määräämään ja pakottamaan niin kuin perinteisesti, sanoo Hammar.

CGI valikoitui Hammarin mukaan yhdeksi toimittajista heti alkumetreillä asiantuntijuutensa vuoksi. Yhteistyötä on projektin aikana laajennettu toiminnanohjauksesta integraatioihin sekä myyntijärjestelmään. Lisäksi CGI auttaa selkeyttämään Martelan master data management -ajattelua, jolla varmistetaan tiedon eheys. Viimeisin yhteistyön ulottuvuus on muutosjohtamisen terävöittäminen Microsoft Dynamics AX:ään tukeutuvissa liiketoimintaprosesseissa.

Projektia tehdään vaiheistetulla vesiputousmallilla. Fyysinen läsnäolo synnyttää Hammarin mielestä yhdessä tekemisen hengen.

– Käytännössä työtä tehdään niin kuin vesiputousmallissa, mutta niin lyhyellä aikajänteellä, että se synnyttää ketterän toteutustavan. Mielestäni se toimii hyvin ja tuottaa tuloksia.

Ei räätälöintiä

Suurin muutos IT-uudistuksessakin koskee Hammarin mukaan kulttuuria. Kyse on vain valmiiden järjestelmien nivomisesta yhteen älykkäällä tavalla. Niin, valmiiden. Järjestelmiä ei räätälöidä.

– Emme halua kiinnittää itseämme mihinkään järjestelmäteknisesti ja joutua sitten purkamaan räätälöintejä aina kun asiakastarpeet muuttuvat. Meidän pitää pystyä synnyttämään ihmiskeskeinen virtuaalinen työskentely-ympäristö ihan vakiorakenteilla, Hammar sanoo.

Räätälöimättömyys vaatii paljon järjestelmätoimittajan asiantuntijoilta. Bomanin mukaan asiantuntija ei voi paeta räätälöintiin, vaan hänen pitää haastaa niin itsensä kuin tilaaja löytämään toimiva ratkaisu vakiojärjestelmästä. Tilaajan taas pitää osata luopua ajatuksesta, että ”näin on tehty ennenkin” ja hyväksyä se, että standardijärjestelmä tekee jotkin asiat vähän eri tavalla.

– Kun mennään transaktiotasolle ja siivotaan kaikki oman alan terminologia pois, suurin osa maailman liiketoiminnoista on ihan peruskauraa. 99 prosenttia yrityksistä pystyy toimimaan standardien transaktioiden pohjalta. Ne yritykset pärjäävät tulevaisuudessa, jotka säilyttävät joustavuuden, sanoo Boman.

IT-uudistus etenee aikataulun ja budjetin mukaan. Tammikuussa 2016 valittiin järjestelmätoimittajat ja maaliskuun ensimmäisellä viikolla päästiin töihin. Vuodenvaihteessa uusi IT-kehikko tulee tuotantoon.

– Asiakkaillamme Pohjoismaissa on entistä enemmän muutostarpeita, jotka liittyvät omien liiketoiminta-alojen muuttumiseen, henkilöstön johtamiseen ja motivointiin sekä liiketoimintojen kannattavuuksiin. Digitalisoitumisen mahdollisuudet kasvavat koko ajan. Uskomme elinkaaristrategiaamme vahvasti tulevaisuudessakin, Boman sanoo.