Tervetuloa törmäytyskurssille! CGI:n Digital Spark -ajatuskiihdyttämö tarjoaa uuden tavan innovoida, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio avaa eri toimialoilla yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan kehittämiseen.

CGI Suomen tuore toimitusjohtaja Tapio Volanen uskoo, että törmäyttämällä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti eri alan asiantuntijoiden ideoita syntyy myös uusia innovaatioita.

Hän kertoo innostuneena keskusteluista eri toimialoja edustavien asiakkaiden kanssa uudesta ajatuskiihdyttämöstä.

— Tilanteet muuttuvat nyt nopeasti. Talouden tilannekuvassa ei voi piiloutua enää murroksen sumuverhon taakse, sillä elämme New Normal -aikaa. On osattava luopua tutuista ja turvallisista toimintatavoista ja tarttua rohkeasti uusiin ratkaisuihin. Haluamme tarjota asiakkaillemme nopeita ja ketteriä vaihtoehtoja pitkän tähtäimen ratkaisujen rinnalle. Tähän tarpeeseen tietotekniikka voi yhä tarjota paljon uusia avauksia, joita ei ole vielä hyödynnetty, Volanen sanoo.

Innovaatiot eivät synny toimitusjohtajan nurkkahuoneessa, vaan jokaisen työntekijän korvien välissä.

Ajan ilmiöitä on myös, että toimialojen raja-aidat hämärtyvät ja uusia kilpailijoita syntyy toimialojen sulautumisen myötä.

Toimialakonvergenssin ohella uusi kilpailija saattaa iskeä markkinoille myös aivan tyhjästä, kuten Uberin tai Airbnb:n kaltaiset kansainväliset palvelukonseptit ovat osoittaneet.

– Pyrimme Digital Spark -ajatuskiihdyttämössä rikkomaan perinteisiä toimintatapoja. Järjestämme yrityskohtaisia workshopeja, joissa käymme asioita jonkin yrityksen ja toimialan näkökulmasta, mutta yritysten sisäisten ongelmien ratkomisen rinnalla haluamme tarjota asiakkaillemme myös muita vaihtoehtoja, hän sanoo.

Näitä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi digitaalisten menestystarinoiden vertailu eri toimialojen kesken, julkishallinnon ja yritysmaailman ratkaisujen ristiinanalysointi tai kokonaisten arvoketjujen workshopit.

– Uskon, että avoimen keskustelun avulla julkishallinto voi oppia paljon yritysten tavasta hyödyntää digitalisaatiota ja myös päin vastoin, hän sanoo.

Euro on hyvä motivaattori

Kun asiakkaiden it-budjetit eivät kasva, edellyttää se myös it-toimittajilta kykyä uudistaa omia toimintatapojaan. Volasen mukaan CGI:ssä se tarkoittaa halua ja ymmärrystä lähestyä digitalisaation haasteita entistä monipuolisemmin asiakkaiden liiketoiminnan näkökulmasta.

– Tietoteknisten ongelmien ratkomisen rinnalla meidän on keskusteltava aiempaa enemmän asiakkaiden liiketoiminnan haasteista ja tunnistettava siinä tapahtuvat nopeat muutokset, Volanen sanoo.

Hän uskoo, että liiketoiminnan kasvu syntyy edelleen osaksi it-ratkaisujen ylläpidon ja toiminnan tehostamisesta, jolloin kustannustehokkaammista ratkaisuista saadaan valjastettua euroja uuden toiminnan kehittämiseen.

– Asiakkaat tarvitsevat nyt samaan aikaan sekä perinteisiä ja luotettavia it-palveluja että ketterää ja samalla joustavaa kehittämistä, Volanen sanoo.

Tutkimusyhtiö Gartner kuvailee tätä it:n uutta toimintamallia termillä Bimodal IT.

Innovaatiot kehittävät osaamista

Innovaatiot eivät synny toimitusjohtajan nurkkahuoneessa, vaan jokaisen työntekijän korvien välissä.

— Asiakkaiden kanssa työskentelevät ammattilaisemme ovat parhaiten selvillä, mitä asiakkaamme tarvitsevat. Heidän on hyvä kuunnella asiakasta herkällä korvalla mutta myös haastaa asiakas uusilla näkökulmilla. Kannustan työntekijöitämme rohkeasti tuomaan esiin hyviksi havaittuja ideoita ja toimintatapoja. Jos joku ratkaisu menestyy yhdellä toimialalla, kannattaa sitä todennäköisesti kokeilla myös muilla toimialoilla. Tällaisista onnistumisista syntyy hyvä imu ja kierre liiketoimintaan, Volanen sanoo.

Monitoimialaisen innovaatio-ajattelun sanansaattajiksi CGI:ssä on tunnistettu joukko evankelistoja ja dynamoja, jotka ovat aktiivisesti mukana törmäyttämässä radikaaleja ideoita Digital Spark -kohtaamisissa ja vievät ajattelua eteenpäin myös yrityksen sisällä.

— Tällaisen toimintakulttuurin kehittäminen vaatii meiltä kaikilta halua luopua vanhasta ja tarttua uuteen. Haluan uudistaa johtoryhmämme toimintatapoja ja innostaa työntekijöitämme myös kierrättämään osaamistaan. Kun aktiivisesti miettii, miten asiakkaiden ongelmia voisi ratkoa, syntyy uusia innovaatioita ja samalla myös oma osaaminen jalostuu, Volanen sanoo.

Tutustu Digital Spark -ajatuskiihdyttämöön Tutustu Digital Spark -ajatuskiihdyttämöön ja varaa aika