Pilvipalvelut yhdistettynä ulkoistuksiin tarjoavat kiihdytyskaistan investointivelkojen lyhentämiseen, teknologisen takamatkan kaventamiseen ja tietoturvaan liittyvien kyvykkyyksien parantamiseen. Kehitysjohtajamme Jaakko Aaltonen vastaa tässä artikkelissa useimmin kysyttyihin kysymyksiin aiheesta.

 

1. Miten yleistä pilviteknologioiden käytön laajentaminen on ulkoistusten yhteydessä?

Hyvin yleistä. Viestintäsovellusten lisäksi konesalikapasiteettia ja eri sovellusten työkuormia ajetaan julkisissa pilvipalveluissa kasvavissa määrin. Kyse on Hybrid IT -mallista, jossa infra on hajautettu saumattomasti perinteisen konesalin ja pilven välille. Konesalipalveluiden puolella on siirrytty Hyper-converged Infrastructure -malliin, jossa kapasiteettia ja palveluita ohjataan ja tuotetaan pilvipalveluiden kaltaisesti. Monissa sovellushankkeissa, esimerkiksi CRM- tai ERP-hankkeissa, pilviteknologioiden hyödyntäminen on yhä useammin lähtökohta. Uudet liiketoimintasovellukset suunnitellaan lähes poikkeuksetta suoraan pilveen. 

 

2. Miten pilveistyminen vaikuttaa ulkoistussopimuksiin?

Jokainen asiakasympäristö elää ja kehittyy, liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Siksi ulkoistussopimuksissa tulee huolehtia, että palvelukokonaisuutta pystytään sopeuttamaan muuttuviin tarpeisiin, myös pilvipalveluiden osalta. 

 

3. Mitä erityispiirteitä ulkoistusmarkkinassa on havaittavissa pilvipalveluiden osalta?

Palveluekosysteemien hallinta ja integrointi puhuttavat nyt koko ajan enemmän. Jo alkuvaiheessa kannattaakin ulkoistukseen kytkeä palveluintegraatiopalvelu (SIAM). Sen avulla ulkoistettuun kokonaisuuteen voidaan ketterästi liittää myös uusia pilvipalveluita, huolimatta siitä kuka pilvipalvelun toimittaa. Eri palveluiden integraatio ja yhteentoimivuus esimerkiksi loppukäyttäjän näkökulmasta on hyvä huomioida jo ennalta.

 

4. Moni yritys on siirtänyt pilvi­palveluiden hankintaa ­liiketoiminnan vastuulle. Näkyykö tämä trendi ulkoistuspalveluissa?

Näkyy. Kehitys on nopeutunut viime vuosien aikana, erityisesti tietointensiivisillä toimialoilla, joissa tietohallintojohto on usein pilkottu CIO- ja CDO-rooleiksi. ­Monet ovat siksi rakentaneet toimintamallin, joka nojaa edellä mainituilla SIAM-palveluilla ­rikastettuun hallintamalliin (governance). Näin uudet palvelut saadaan kytkettyä ja integroitua joustavasti sekä otettua myös loppukäyttäjä- eli Service Desk -tuen piiriin.

 

5. Jos kaikki on pilvessä, katoaako tarve erillisille kyberturvallisuuspalveluille? 

Ei katoa. Päinvastoin pilveistyminen lisää työn vaativuutta. CGI:llä on maailmanlaajuisesti yhdeksän Cyber Security Operations Centeriä (SOC), joista yksi sijaitsee Helsingissä. Sieltä käsin toimitamme palvelua vuorokauden ympäri. IT-ympäristöjen teknisen toimivuuden turvaamisen lisäksi yhä useampi yritys on ymmärtänyt sovellusten käytön valvonnan olevan tehokas keino ehkäistä esimerkiksi IP-pääoman väärinkäyttöä ja teollisuusvakoilua. Nämä palvelut ovat jatkuvasti useammin osa ulkoistussopimuksia myös pilvipalvelujen osalta.

 

Tutustu myös