Viime syksynä CGI:n perheeseen liittyi Suomen vahvin edistyneen analytiikan asiantuntijayritys. Nykyisin tämä erikoisjoukko tunnetaan nimellä CGI Advanced Analytics Solutions.

”Maailman datavarannot ovat räjähtämässä käsiin digitalisoitumisen mega­trendin myötä. Lukemattomat järjestelmät, laitteet ja sensorit tuottavat valtavia määriä dataa, jota hillotaan pilveen ja massiivisiin palvelinkeskuksiin ympäri maailman. Tuo data on pakko saada tuottamaan”, summaa Advanced Analytics Solutionsin johtaja Martti Reilander perimmäisen syyn, miksi hän lähti perustamaan yritystä. Ja miksi kysyntää palvelulle löytyi heti.

”Johtajat eri yrityksissä ovat kyllä tiedostaneet, että data on vielä vajavaisesti hyödynnetty uusi luonnonvara. Haaste on siinä, että näkyvyys käytännön sovellutuksiin on vielä sumea. Siksi meidän tehtävänämme on paitsi toteuttaa tekniset ratkaisut myös auttaa löytämään ne alueet yrityksen liiketoiminnasta, joilla analytiikasta ja koneälystä on eniten hyötyä”, kertoo Reilander.

Tyypillisesti yhteistyö käynnistyy siitä, että asiantuntijat tutustuvat yleisesti kohdeyrityksen toiminnan pullonkauloihin tai tiettyyn tunnistettuun ongelmaan sekä niihin liittyviin datalähteisiin.

”Kun ymmärrys ongelman tai tarpeen luonteesta on kirkastunut, pystymme löytämään ja esittelemään parhaat ratkaisuvaihtoehdot investointi- ja takaisinmaksulaskelmineen. Tämän jälkeen teemme tarvittavat sensoroinnit, kokoamme datavirrat pilvialustallemme, viritämme analytiikan ja koneälyn murskaamaan datasta tietoa sekä huolehdimme siitä, että tieto on validia ja tuottaa arvoa liiketoiminnalle”, Reilander tiivistää.

 

Huolehdimme siitä, että tieto on validia ja tuottaa arvoa liiketoiminnalle
 

 

Startup goes global

Ensimmäiset vuotensa yritys toimi nimellä Bigdata­pump, kunnes CGI osti Affecton tytär­yhtiöineen. Siinä yhteydessä Turusta ponnistanut startup siirtyi osaksi CGI:n Pohjois-Euroopan liiketoimintoja ja vaihtoi nimensä muotoon Advanced Analytics Solutions. Yritys toimii edelleen perustajiensa johtamana ja omana liiketoiminta­yksikkönään.

”Näin pystymme pitämään kiinni startup-­identiteetistämme ja nopeudestamme. Samalla meillä on takanamme osaamista käytännössä kaikilta toimialoilta, rajattomat resurssit sekä sertifioidut ylläpitopalvelut. Osana globaalia palveluyritystä pääsemme viemään suomalaista osaamista ympäri maailman entistä laajemmin. Yhdistyminen avasi meille mahdollisuuksien runsaudensarven”, iloitsee Reilander.

Advanced Analytics Solutionsin asiakkaita ovat muun muassa Nokia, puhelinvalmistaja HMD Global, lastinkäsittelyratkaisuja tuottava MacGregor sekä mediayhtiö Aller.

Teksti Esa Luoto Kuva Janne Pekkarinen