Pankkitoiminta on myllerrysten kourissa. Uudet pelurit, sääntelyjen purku ja kuluttaja­käyttäytymisen ­muutokset pakottavat perinteiset pankit uudistumaan. Nordean ­tavoitteena on jatkaa 2020-luvullakin vahvana asiakaslähtöisenä ja kilpailukykyisenä pankkina rakentamalla laaja ekosysteemi, jonka avulla se voi tarjota asiakkailleen monipuolisia palveluja.

– Toimintamme perustuu jatkossakin vahvaan asiakassuhteeseen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen, mutta palveluvalikoimamme tulee olemaan nykyistä huomattavasti laajempi. Perinteisen pankin sijasta meistä kasvaa nykyistä laajempi ja joustavampi palveluntarjoaja asiakkaillemme, sanoo Nordean Business Innovation -yksikön johtaja Sophia Wikander.

Wikanderin mukaan pankkitoimiala elää nyt jännittävää aikaa, kun muutospaineita tulee yhtä aikaa monelta eri suunnalta.

Nopeasti kehittyvä digitaaliteknologia on tuonut alalle uusia kilpailijoita, esimerkiksi Starbucks lukeutuu jo kymmenen suurimman säästöpankin joukkoon Yhdysvalloissa. Ruotsalainen Klarna ja virolainen TransferWise tarjoavat verkkokaupoille suosittuja ja kustannustehokkaita maksujärjestelmiä. Verkkokauppa Amazon markkinoi kuluttajille myös lainapalveluja. Uudet fintechit, finanssialan startup-yritykset, kehittävät pankkien ja yritysten väliseen maksuliikenteeseen uusia innovatiivisia palveluja hyödyntämällä hajautetun arkkitehtuurin teknologiaa.

PSD2 vapauttaa, GDPR velvoittaa

– Uusien toimijoiden ja muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen lisäksi vuonna 2018 voimaantulevan EU:n PSD2-maksupalveludirektiivin ja GDPR -tietosuoja-asetuksen jälkeinen aika tarjoaa meille paljon uusia mahdollisuuksia miettiä uusiksi toimintatapojamme ja palvelutarjoamaamme, Wikander sanoo.

PSD2 velvoittaa pankit avaamaan oman infrastruktuurinsa kolmansille osapuolille, jolloin ulkopuoliset palveluntarjoajat saavat pääsyn asiakkaiden tileihin ja maksutapahtuumiin. Wikander näkee API-ohjelmointirajapintojen avaamisen ulkopuolisille toimijoille enemmänkin mahdollisuutena kuin uhkana.

– Uskon sääntelyn purkamisen hyödyttävän sekä yksityis- että yritysasiakkaitamme. Pääsemme kehittämään nykyistä monipuolisempia palveluja digitaalisen integraation avulla. Oman kilpailuetumme ydintä on jatkossakin laaja asiakaskuntamme, osaamisemme sääntely- ja vastuukysymyksissä, investointikykymme sekä asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen, Wikander sanoo.

GDPR merkitsee yrityksille puolestaan uusia vaatimuksia henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja suojaamisen suhteen, mikä edellyttää nykyisten tietojärjestelmien ja prosessien päivittämistä.

Nordeassa käynnissä oleva monivuotinen peruspankkijärjestelmää uudistava Simplification-hanke on osaltaan jo vastaus näihin muutoshaasteisiin. Noin miljardin euron investointiloikan tavoitteena on uudistaa pankkikonsernin it-infrastruktuuri ja yksinkertaistaa toimintamalleja. Nordea on investoinut myös vahvasti online- ja mobiilipalvelujen kehittämiseen sekä on aktiivisesti mukana Fintech-yhteisön tapahtumissa.

– Lisää ketteryyttä innovaatiotoimintaan ja nopeammin uusia palveluja markkinoille, Wikander kiteyttää Nordean tavoitteita käyttäjärajapintaan päin.

Uudistusta varten taloon on palkattu it-osaajia pankkitoiminnan ulkopuolelta, minkä lisäksi Nordea aikoo tulevaisuudessa verkostoitua nykyistä enemmän kumppaneiden kanssa.

 

Perinteisen pankin sijasta meitä voisi kutsua tulevaisuudessa informaatiopalveluja tarjoavaksi palvelutaloksi.

Sophia Wikander, Nordea

Strategiana monipuolinen ekosysteemi

Wikander kertoo, että Nordean strategia tukeutuu lähivuosina entistä enemmän eriasteisiin kumppanuuksiin.

– Tarvitsemme tueksemme erilaisia kumppanuuksia. Ne voivat olla strategiselta luonteeltaan pitkäjänteisiä tai löyhempiä, joustavia kumppanuuksia. Haemme uusia tekijöitä esimerkiksi palveluvalikoimamme rikastamiseen tai innovaatiotoiminnan kehittämiseen, hän sanoo.

Wikander visioi, että Nordean tulevaisuuden menestyksen perustana tulee olemaan vahva ja monipuolinen ekosysteemi, jonka avulla pankkikonserni voi tarjota niin yksityis- kuin yritysasiakkailleen alan parhaimmat palvelut.

Millainen on Nordean näkökulmasta hyvä yhteistyökumppani?

– Hyvä yhteistyökumppani jakaa avoimesti tietoa ja osaa kuunnella. Yhdessä voimme luoda erilaisia skenaarioita, mihin suuntaan olemme menossa. CGI:n toteuttamat raportit toimialastamme antavat kiinnostavia näkökulmia siihen, mitä me pankit oletamme asiakkaidemme odottavan meiltä ja mitä puolestaan yritykset odottavat meiltä. Kun muutoksen vauhti alallamme on niin nopeaa, odotan hyvältä yhteistyökumppanilta tukea myös operatiivisissa tehtävissä, kun on kyse esimerkiksi tietojärjestelmien tai sovellusten siirtämisestä uuteen ympäristöön, hän sanoo.

 


 

Tutustu myös