2020-luvulla maailmassa on jopa satakertaisesti enemmän keskenään kommunikoivia laitteita kuin ihmisiä. Tulevaisuuden langaton 5G-mobiiliverkko mahdollistaa valtavien laitemäärien keskinäisen kommunikoinnin ja suurten datamassojen nopean ja viiveettömän tiedonsiirron koneiden välillä.

”5G merkitsee suurinta mullistusta tietoliikenteen historiassa tähän mennessä. Se tulee tarjoamaan rajattomia uusia mahdollisuuksia teollisuuden ja yhteiskunnan tarpeisiin”, arvioi Nokia Networksin tutkimusjohtaja Lauri Oksanen.

Ihmisen reaktiokykyä nopeammassa 5G-mobiilimaailmassa verkottuneet esineet pystyvät tekemään itse virheilmoituksia ja hakemaan verkosta ratkaisut ongelmiinsa. 5G monipuolistaa esineiden ja asioiden internetin (Internet of Things) tai koneiden välisen kommunikoinnin (M2M) mahdollisuudet.

 

Liikenne tulee olemaan todennäköisesti ensimmäisiä käyttökohteita, joissa 5G:n hyödyt tulevat tutuiksi kuluttajille käytännössä.

Lauri Oksanen, tutkimusjohtaja, Nokia

Puheet älykkäistä kaupungeista, onnettomuuksia ennakoivista robottiautoista tai etäterveydenhuollosta eivät ole enää science fictionia, vaan osa arkeamme ensi vuosikymmenellä, jolloin 5G-mobiiliverkot alkavat yleistyä.

Oksasen mukaan Nokian visiona on luoda tulevaisuuden ohjelmoitava maailma, programmable world, jossa kaikki ovat yhteydessä toisiinsa, kaikkiin esineisiin ja ympäristöihin, joihin voidaan tuoda uutta älykkyyttä nykyisiä verkkoja jopa sata kertaa nopeammalla 5G-mobiiliverkolla.

  

Standardointi käynnistymässä

Eri valmistajat kisaavat nyt keskenään, millaisesta langattomasta ratkaisusta tulee alan standardi. Maailmanlaajuinen standardointityö alkaa tänä keväänä, jolloin jokainen valmistaja tuo omat ratkaisunsa ehdolle.
”EU on edelleen kansainvälisesti johtava alue, kun langatonta maailmaa tutkitaan ja määritellään”, Oksanen sanoo.

Oksasen mukaan eri valmistajien kehittämät radiojärjestelmät eivät suuresti poikkea toisistaan. Eniten eroja syntyy siitä, miten järjestelmissä käytettävää antenniteknologiaa tullaan hyödyntämään.

Nokia Networksissa 5G-mobiiliverkkojen kehitystyötä on tehty jo viimeiset viisi vuotta. Se on ollut mukana rakentamassa ja johtamassa EU:n tutkimustoimintaa erityisesti järjestelmäarkkitehtuurin puolella.

Oksanen harmittelee, että tähän mennessä tutkimustoiminta on keskittynyt pitkälti teleoperaattoreiden ja tietotekniikka-alan yritysten harteille.

”Kun tavoitteena on luoda sellainen verkko, joka palvelisi tehokkaasti kaikkia teollisuuden aloja, olisi tärkeää saada myös heidät mukaan jo varhaisvaiheessa esittämään odotuksiaan ja toiveitaan, millaisiin tulevaisuuden tarpeisiin 5G-mobiiliverkon tulisi vastata”, Oksanen sanoo.

  

Autoteollisuus edelläkävijänä

Oksanen mainitsee hyvänä esimerkkinä autoteollisuuden, joka on ollut aktiivisesti mukana luomassa avauksia 5G-teknologian soveltamiseen käytännössä. Nokia Networks on mukana Saksassa viime vuonna käynnistyneessä liikennehankkeessa, jonka tavoitteena on tehdä autoilusta turvallisempaa ja laadukkaampaa.

Saksalaisella A9-moottoritiellä on testattu teknologiaa, jossa onnettomuuden tapahtuessa verkko välittää kaikille muille tapahtumapaikkaa lähestyville autoille reaaliaikaista dataa ja ohjeen hiljentää vauhtia. Tämä testi on tehty olemassa olevalla 4G-teknologialla, mutta 5G tulee mahdollistamaan vieläkin nopeamman liikenteen ohjauksen. 

”Liikenne tulee olemaan todennäköisesti ensimmäisiä käyttökohteita, joissa 5G:n hyödyt tulevat tutuiksi kuluttajille käytännössä. 5G lisää teiden turvallisuutta, kun onnettomuuksia saadaan ehkäistyä. Sen avulla voidaan vaikuttaa myös liikenneruuhkiin ja polttoaineen kulutukseen”, Oksanen sanoo.

Hän kannustaa muita teollisuuden aloja ottamaan mallia autoteollisuuden proaktiivisesta asenteesta.

”Käytössä olevien ratkaisujen hyödyntämisen ohella kannattaa olla mukana myös kehitystyössä vaikuttamassa lopputulokseen”, Oksanen sanoo.