Suomalaisten päättäjien mielestä kustannussäästöt, maine ja lainsäädäntö ovat organisaatioiden tärkeimmät kestävän kehityksen motivaatiotekijät. Yli 90 prosenttia päättäjistä pitää digitalisaatiota avainkeinona kestävän kehityksen edistämisessä. Digitalisaatiolla voi edistää kestävää kehitystä esimerkiksi etätyön, sähköisten prosessien, energiankulutuksen optimoinnin, toimitusketjujen hallinnan ja uusien innovaatioiden kautta.

Tiedot käyvät ilmi Suomessa keväällä 2016 tekemästämme kyselytutkimuksesta. Ydinkohderyhmänä olivat johtajat ja asiantuntijat suurissa yrityksissä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin organisaatioissa.

Heiltä kysyttiin näkemyksiä digitalisaation merkityksestä osana taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

"Ympäristövaikutusten vähentäminen kulkee käsi kädessä kustannussäästöjen kanssa. Mitä vähemmän kuluu energiaa ja materiaaleja tai tuotetaan hukkaa ja jätettä, sitä vähemmän myös kuluu rahaa", kestävän kehityksen johtaja Ulla Heinonen CGI:ltä tiivistää.

Kansalaiset, asiakkaat, sijoittajat ja media odottavat organisaatioilta yhä määrätietoisemmin ympäristön huomioon ottavia toimia. Tämä näkyy vastauksissa maineen ja asiakkaiden odotusten korostumisena.

Pyydä tutkimusraportti ottamalla meihin yhteyttä.