Olen Ilmari Luoma, johtava tietoturvallisuusasiantuntija CGI:n kyberturvallisuusyksikössä. Turvallisuusurani on saavuttanut juuri aikuisuuden kynnyksen, eli 18 vuotta. Viimeiset 7 vuotta olen työskennellyt CGI:llä kyberturvallisuuden parissa ja sitä ennen olen työskennellyt turvallisuussuunnittelutehtävissä, päätoimisena turvallisuusalan kouluttajana ja fyysisen turvallisuuden asiantuntijana sekä yrittäjänä.

Tällä hetkellä toimin turvallisuusarkkitehtuurin suunnittelutehtävissä, sekä tietoturvapoikkeamien vastatoimenpiteiden koordinointitehtävissä. Olen turvallisuusasiantuntija henkeen ja vereen; kuitenkin yrittäjyystaustani kautta ymmärrän, ettei tietoturva ei ole itsetarkoitus, vaan mahdollistaa hallitun riskinoton organisaation päätehtävän suorittamisessa.