Kasvua ja oppilaitosyhteistyötä Joensuussa

CGI tekee Joensuussa tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kuten Karelia AMK:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa, mahdollistaen osaavien ja valmiiksi jo teknologiat tuntevien asiantuntijoiden kasvattamisen ja rekrytoinnin yrityselämän tarpeisiin. Rekrytointeja on tehty paljon, ja pelkästään muutaman viimeisen pandemian aikaisen vuoden aikana on CGI:n Joensuun toimipisteelle rekytoitu useita kymmeniä uusia talentteja.

Joensuun toimipisteessä työskentelee asiantuntijoita useasta eri tiimistä; mukana on toimialaosaamista esim. valtionhallinnosta ja valmistavasta teollisuudesta, data-analytiikan ammattilaisia sekä toimialariippumattomien tuoteratkaisujen kanssa työskenteleviä. Näiden lisäksi suurimpana yksittäisenä tiiminä Joensuussa toimii robotiikan palvelukeskus, joka tuottaa hyperautomaation palveluita useille kymmenille asiakkaille niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alan kärkeä edustava robotiikkakeskuksemme täytti jo 5 vuotta.

Joensuun toimitilamme sijaitsevat Tiedepuiston yhteydessä, jossa yhteistyö niin alan toimijoiden kuin oppilaitostenkin kanssa on helppoa ja jossa ympäristö itsessään luo hyvää sykettä. 

Careers