Asiakkaan haaste

NEOT haluaa olla kustannustehokas, joustava ja innovatiivinen yritys polttoaineiden hankinnassa ja logistiikassa. Erityisesti joustavuudesta ja kustannus-tehokkuudesta haluttiin kilpailuetua.

Vuoteen 2012 asti NEOT oli SOK:n tytäryhtiö, joten käytössä olivat SOK:n järjestelmät. Ne eivät kuitenkaan palvelleet NEOTin tarpeita parhaalla tavalla ja muokkausten teko oli hankalaa.

Ratkaisumme

  • CGI toimittaa NEOT:ille Microsoft Dynamics NAV -ratkaisun taloushallinnon järjestelmäksi.
  • Ratkaisu sisältää sekä vakiokäyttöliittymiä että NEOT:ille räätälöityjä liittymiä.
  • Järjestelmä voidaan liittää NEOT:in käyttämään toiminnanohjausjärjestelmään.
  • Järjestelmä toimitettiin pilvipalveluna CGI:n palvelimelta. Järjestelmän käyttö tapahtuu web-käyttöliittymän kautta.

Toteutuneet hyödyt

  • Järjestelmä on helppokäyttöinen ja ketterä.
  • Pilvipalvelu on käyttäjälle vaivaton ja käyttöönotto oli teknisesti nopeaa.
  • Ratkaisu soveltuu hyvin henkilöstömäärältään pieneen yritykseen.
  • Nyt yhtiö pystyy sopeuttamaan järjestelmän tarpeeseensa, eikä tarvetta järjestelmäänsä.

North European Oil Trade

North European Oil Trade Oy (NEOT) harjoittaa öljy- ja biotuotteiden tukkukauppaa. NEOTin palveluksessa on noin 70 öljy- ja logistiikka-alan ammattilaista. NEOT on Itämeren alueen merkittävin riippumaton polttonesteiden hankintayhtiö ja toimii aktiivisesti globaaleilla öljymarkkinoilla. NEOT tarjoaa korkealaatuista logistiikka- ja terminaalipalvelua myös kolmansille osapuolille