CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Paikkatiedon visualisoinnin loputtomat mahdollisuudet ja jatkuvasti uudistuvat visualisointiteknologiat ovat yksi suosikkiaiheistani. Valtavien datamassojen pureksinta ja käsittely sisältää myös oman viehätyksensä, mutta kaikista eniten mielestäni paikkatiedolla on annettavaa juuri visuaalisella viestinnällä.

FOSS4G-tapahtuma kokosi yhteen paikkatietoasiantuntijoita

Olikin erityisen ilahduttavaa, kun toukokuun lopulla minut oli kutsuttu esittelemään visualisointeja aikasarjadatoista FOSS4G-tapahtumaan. Olen tehnyt erilaisia testejä kevään aikana erilaisilla aikaulottuvuutta sisältävillä datoilla QGIS:n Time Manager lisäosalla, joka mahdollistaa helposti animaatioiden tekemisen temporaalisesta paikkatietoaineistosta.

FOSS4G (Free Open Source Software for GIS) lyhenteenä tarkoittaa avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmistoja, ja IT-alalla tämä lyhenne yhdistetään myös tiiviisti samannimisiin tapahtumiin. OSGeo Suomi ry:n järjestämä tapahtuma pidettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa samalla nimellä kuin vastaava kansainvälinen, ja se keräsikin huomattavasti viime vuotta suuremman osallistujamäärän. Ruoholahdessa järjestettyyn tapahtumaan oli kerääntynyt lähes 150 paikkatietoalan asiantuntijaa ja myös CGI oli mukana järjestelyissä.

Tapahtuman keynote-puhuja Anita Graser on yksi QGIS-ohjelmiston pääkehittäjistä, ja kehittänyt myös Time Managerin. Graser tekee aktiivisesti promootiotyötä ohjelmiston puolella niin verkossa, foorumeilla kuin myös erilaisissa seminaareissa ympäri maailmaa. Juuri visuaalisesta näkökulmasta oli hienoa huomata, kuinka uudessa syksyllä ilmestyvässä QGIS 3.0 versiossa on panostettu vielä enemmän esimerkiksi parempiin 3D-näkymiin, jotka aiemmin on pitänyt hoitaa erilaisten lisäosien avulla.

Toinen keynote, Mapillaryn Peter Neubauer piti kiinnostavan esityksen Mapillaryn kehityksestä ja siirtymisestä kohti koneoppimista. Olen itse aiemmin pitänyt Mapillarya lähinnä avoimen datan vastineena Googlen Street View –palvelulle, mutta nyt oli mielenkiintoista nähdä, millaisia mahdollisuuksia koneopimisen kautta kehitetty hahmojen tunnistus ja esimerkiksi 3D-mallinnus tuovat.

Helsinki

QGIS Time Managerilla tekemälläni visualisoinnilla havainnollistetaan Helsingin rakentamista.

Paikkatiedon visualisoinnin uusia ulottuvuuksia

Kehitys staattisista koropleettikartoista interaktiivisiin animaatioihin tuo koko paikkatiedon visualisointiin uuden ulottuvuuden. Vielä interaktiivisuutta tärkeämpänäkin elementtinä näen sen, että näissä animaatioissa ei edes käyttäjän tarvitse tehdä mitään, vaan kaikki on valmiiksi pureksittua. Loppujen lopuksi käyttäjät ovat laiskoja ja harvoin jaksavat käyttää kaikkia karttapalvelujen ominaisuuksia. Milloin viimeksi itse vaihdoit Googlen kartoissa toisenlaiseen karttanäkymään? Jos analyysi on jo tehty, ja data on visualisoitu käyttäjälle optimaalisella tavalla, säästyy käyttäjä itse ylimääräiseltä prosessoinnilta ja klikkailulta. Datan visualisoinnilla voidaankin parantaa huomattavasti käyttäjäkokemusta.

Visuaalisuus on paikkatiedon etu ja vahvuus moneen muuhun IT-sektoriin nähden. Datan tuominen esimerkiksi tietokantataulusta tai Excelistä kartalle ja visuaaliseen muotoon mahdollistaa laajojen tulkintojen tekemisen erittäin nopeasti. Analyysivaiheessa ja dataa tarkasteltaessa animaatiot mahdollistavat myös helposti virheiden ja mahdollisten epäjatkuvuuksien löytämisen datasta.

Lopuksi vielä haluaisin jakaa kolme tärkeintä asiaa, jotka paikkatiedon visualisoinnissa pitää ottaa huomioon:

    1. Näytä kartalla vain se mikä on olennaista. Vähemmän on visualisoinneissa enemmän.
    2. Mieti kohdeyleisöä: mikä heitä oikeasti kiinnostaa.
    3. Älä valehtele datalla. Kunnioita tilastotieteen perusteita myös paikkatietoa visualisoitaessa.

 

Kaikki FOSS4G-tapahtuman esitykset löytyvät täältä (tosin oman esitykseni animaatiot eivät toimi PDF-muodossa).

Kirjoittaja työskentelee CGI:llä paikkatietoyksikössä sovellusasiantuntijana. Topin tavoitat osoitteesta topi.tjukanov@cgi.com.

 


 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.