Kari Matinmikko

Kari Matinmikko

ratkaisuarkkitehti

Miten tiedon arvo määritellään? Mikä on arvokasta ja mikä arvotonta tietoa? Mistä tiedämme, milloin arvoton tieto muuttuu arvokkaaksi ja päinvastoin? Jotta tietoa voidaan hallita tehokkaasti, arvoketjun toimijoilla on oltava yhteinen päämäärä. Sen saavuttaminen vaatii arvoketjuun osallistujilta avoimuutta ja luottamusta. Tiedon pimittäminen puolestaan tuhoaa hedelmällisen yhteistyön.

Tähän saakka tiedon jemmaaminen on ollut yleisempää kuin jakaminen: jokainen on tehnyt vähän omiaan omissa nurkissaan ja tuotokset on pidetty visusti salassa viimeiseen saakka. Kuitenkin tiedon jakaminen hyödyttää arvoketjun kaikkia toimijoita, sillä lopulta ostopäätöksen ratkaisee luottamus, joka syntyy saatavilla olevasta oikeasta tiedosta.

Mikä on roolisi arvoketjussa?

 

Digitaalisen ajan arvoketju linkittää ja jakaa tietoa avoimesti

Elämme muutosprosessissa, joka tuottaa valtavan määrän tietoa. Väestö ikääntyy, kaupungit kasvavat, maaseudut tyhjentyvät, kansat vaeltavat, ilmasto muuttuu. Miten tieto saadaan valjastettua päätöksenteon tueksi?

Linkittäminen on tiedon välittämisen ydin arvoketjussa, jotta tietoa voidaan jalostaa ja rikastaa. Esimerkiksi asunnon sijainnin linkittäminen alueen hintakehitykseen auttaa asunnon ostajaa arvioimaan hintatarjousta. Tietojen hyödyntäminen edellyttää yhteisten pelisääntöjen luomista. Ne edesauttavat luottamuksen syntymistä toimijoiden välille, mikä taas on elinehto tehokkaalle toiminnalle. On määriteltävä, kenellä on oikeus nähdä, jalostaa ja jakaa tietoa.

Tiedon tehokas hyödyntäminen edellyttää myös avoimuuden periaatetta: ekosysteemin toimijoiden on luovutettava tarpeellinen tieto muiden käyttöön. Tämä voi olla haasteellista kilpailevien yritysten kannalta.

 

Tiedolla johtamisen perusedellytys on laadukas tieto, joka on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan.

 

Voiko tietoon luottaa?

Tiedolla johtamisen perusedellytys on laadukas tieto, joka on saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Vanhentunut ja virheellinen tieto johtaa aina haitallisiin päätöksiin. Tarvitaan työkaluja, jotka auttavat löytämään valtavasta tietomassasta oleellisen kulloiseenkin tarpeeseen.

Robotiikka ja tekoäly ovat tulevaisuuden keinovalikoimaa, joilla voidaan tehokkaasti vastata haasteisiin. Kuitenkin uusi teknologia tuo mukanaan tietoturvaan liittyviä uusia ongelmia, joita aiheuttavat mm. tietomurrot ja väärän tiedon jakaminen.

Tiedon kerääminen vaatii tehokkaita työkaluja ja sen jakamiseen liittyy omistajuuskysymyksiä ja tietoturvahaasteita - miksi sitten jakaa tietoa arvoketjussa?

Lopputulokset ratkaisevat. Ostajan valinta kallistuu todennäköisemmin siihen vaihtoehtoon, josta tieto on avoimesti saatavilla, kuin siihen, jonka tiedoissa on puutteita. Ostaisitko itse mieluummin asunnon, josta tiedät vain hinnan vai myös rakentamisen yksityiskohdat, kuntoarvion sekä rakentamisen aikaisen ja asumisen jättämän hiilijalanjäljen?

Lue lisää siitä, miksi arvoketjujen tehostaminen ja laajeneminen on edellytys tehokkaalle liiketoiminnalle. Sami Järvinen kertoo kirjoituksessaan, miten arvoketjujen lukkojen avaaminen mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen:

Uuden liiketoiminnan kehittäminen vaatii liikettä ja toimintaa - ethän jää jalkoihin.

Kirjoittajasta

Kari Matinmikko

Kari Matinmikko

ratkaisuarkkitehti

Olen Kari Matinmikko ja toimin ratkaisuarkkitehtinä CGI:n teollisuuden ja kaupan alan palveluihin erikoistuneessa yksikössä. Olen toiminut vaativissa valmistavan teollisuuden ja rakennusteollisuuden toimintaprosessien kehityshankkeissa. Kehittämiäni toimintamalleja hyödynnetään teollisuudessa päivittäin. Rakennusteollisuuden saralla olen työskennellyt muun muassa rakennustuotteiden toimitusprosesseihin ja rakennusprojektien hankintajärjestelmiin liittyvien digitalisaatiohankkeiden ...