expert-marianna-saarinen

Marianna Saarinen

Liiketoimintajohtaja, Financial Services

Tuore CGI Client Global Insights -tutkimus osoittaa digitaalisten kansalaispalvelujen kehittämisen valtionhallinnon ykköstrendiksi myös Suomessa. Avain onnistumiseen on pilvipalvelujen ketterä kehittäminen – se tarjoaa valtionhallinnolle mahdollisuuden tuottaa palvelujaan kustannustehokkaasti, joustavasti ja luotettavasti.

Pandemian vaikutukset näkyvät valtionhallinnossa kustannus- ja budjettipaineina, mutta samalla on havaittavissa voimakasta kasvua investoinneissa digitaalisiin palveluihin. Toimialan muutosnopeuden ja vallitsevan epävarmuuden seurauksena korostuvat kustannustehokkuus sekä lyhyet takaisinmaksuajat – nämä saavutetaan pilvipalveluja ja dataa hyödyntämällä, prosesseja automatisoimalla sekä yhteistyömalleja uudistamalla.

Kansalaisten odotukset julkisia palveluja kohtaan ovat jatkuvasti suuremmat. Hyvin toimiva teknologia on digiajan kansalaiselle oletusarvoista. Siksi pilvipalvelujen muotoiluun ja käyttäjäkokemukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samalla päästään vaikuttamaan palveluja tuottavan organisaation sisäisten prosessien, työntekijäkokemuksen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Kannustamme keskittymään siihen, millaisia muutoksia organisaatioissa olisi tehtävä, jotta ne voisivat palvella kansalaisiaan entistä paremmin.

Kansalaisten odotukset julkisia palveluja kohtaan ovat jatkuvasti suuremmat.  

  

Pilvipalveluilla ketteryyttä ja kustannustehokkuutta

Pilvipalvelujen onnistunut käyttöönotto edellyttää organisaatioilta sekä strategiaa että käyttöönottosuunnitelmaa: ensiksi mainitussa kirkastetaan se, miksi pilvipalveluja tarvitaan ja kuinka ne tukevat tavoitteiden saavuttamista, jälkimmäisessä määritellään käytännön askeleet pilvipalveluihin siirtymiseksi. Valtiovarainministeriön JulkICT on antanut aiheesta kaksi valtakunnallista ohjeistusta: Tuottavuutta pilvipalveluilla - Ohje julkisen hallinnon pilvipalvelujen hyödyntämiseen sekä Pilvipalvelujen soveltamisohje - Pilvipalvelujen hyödyntämisen soveltamisohjeita julkisen hallinnon organisaatioille. Molemmat ohjeistukset ovat linjassa käytäntöjemme kanssa.

Kun organisaatiossa on määritelty se, mitä pilveen viedään ja mitä ei, on muutos parasta aloittaa ketterillä kokeiluilla, esimerkiksi ei-kriittisestä järjestelmästä, vanhenevasta sovelluksesta tai yksittäisestä toiminnosta – onnistumisilla on jatkon kannalta keskeinen merkitys. Organisaation kaikkea tietoa ja jokaista toimintoa ei aina tarvitse eikä pidä viedä pilveen, mutta kokemuksemme mukaan usein jo osittainen julkisen pilvipalvelun hyödyntäminen tehostaa ja helpottaa tekemistä merkittävästi. 

Jos riskiarvion perusteella toimintojen ja tiedon siirtoa ei pystytä täysimääräisesti toteuttamaan julkiseen pilveen, kannattaa hyödyntää hybridiratkaisua. Se mahdollistaa julkisen pilven hyödyntämisen, pitäen kuitenkin kriittisen toiminnan ja tiedon organisaation lähellä. Olet sitten siirtymässä pilvinatiiviksi tai hyödyntämässä hybridiratkaisua, olemme kehittäneet toimivaksi todetun konseptin, joka kattaa niin strategiatyön, pilveen siirtymisen kuin palvelujen ylläpidon ja kehittämisen.

Pilvipalvelut ovat turvallisia vain silloin, kun niitä käytetään vastuullisesti sekä valvotaan tehokkaasti. Kansainvälinen kyberturvallisuuskeskuksemme valvoo valtionhallinnon ICT-ympäristöjä ympäri vuorokauden. Valvonnan ohella keskitymme kyberturvallisuuskulttuurin kehittämiseen, jota edistämme niin asiakkaidemme kuin kansalaisten keskuudessa koulutuksin ja kampanjoin.

Lisäksi on varmistettava, että julkiset pilvipalvelut ovat jokaisen saavutettavissa. Maailmanlaajuisesti jopa 15 % ihmisistä ei pysty käyttämään digitaalisia palveluja fyysisten rajoitustensa takia, sillä niitä ei ole suunniteltu saavutettavuusdirektiivien mukaisesti. Suomessa ilmiö koskettaa yli 1,2 miljoonaa henkilöä. Julkishallinnon verkkosivustojen osalta laki on ollut voimassa 23.9.2019 alkaen, ja mobiilipalvelut tulevat sen piiriin 23.6.2021. Huomioimme saavutettavuuskriteeristön niin uusien palvelujen toteuttamisessa kuin nykyisten päivittämisessä.

Rohkeasti kohti tulevaa

Nyt tarvitaan yhteistä näkemystä löytää uudet mahdollisuudet sekä rohkeutta tarttua niihin. Me CGI:llä olemme valmiit auttamaan organisaatiotasi pilvipalvelujen kehittämisessä ketterin kokeiluin, tietoturvallisesti ja hallitusti – kymmenien kansalais- ja viranomaispalvelujen kokemuksella.

 Kirjoittaja on valtionhallinnon palveluista Suomessa vastaava johtaja ja sujuvampien kansalaiskokemusten metsästäjä. Mariannan tavoitat osoitteesta marianna.saarinen@cgi.com.

Kirjoittajasta

expert-marianna-saarinen

Marianna Saarinen

Liiketoimintajohtaja, Financial Services

Olen Marianna Saarinen ja vastaan CGI:llä Financial Services liiketoimintayksiköstä. CGI:llä olen ollut vuodesta 2016 ja siirryin vetämään Financial Services liiketoimintayksikköä CGI:n ja OP Financial Groupin yhteisyrityksen Finanssi-Kontion toimitusjohtajan tehtävästä, jota ennen vastasin CGI:n toimialariippumattomista tuoteratkaisuista IP Solutions -yksikössä . ...