CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Suurten uudistusten menestys on kiinni ennen kaikkea siitä, palastellaanko kakku sopivankokoisiin siivuihin vai yritetäänkö se nielaista kokonaisena. Tämä pätee myös suuriin IT-uudistuksiin.

Sote-Suomi on murroksessa. Uudistuspaine kohdistuu myös tietojärjestelmiin. Ammattilaisten työvälineiltä odotetaan ja vaaditaan enemmän: helpompaa käytettävyyttä, jatkuvaa kehittymistä, avoimuutta ja kaikin puolin parempaa yhteispeliä sekä käyttäjien että muiden järjestelmien kanssa.

Suurten muutosten edessä vastuullisesti toimivien päättäjien on tutkittava perusteellisesti ne keinot, jotka vievät haluttuun lopputulokseen mahdollisimman turvallisesti ja taloudellisesti. Esimerkiksi liian kokonaisvaltainen, yhtäkkinen tietojärjestelmän uusiminen on kallista, tuo epävarmuutta ja voi aiheuttaa jopa tilanteen, jossa hetkellisesti organisaation toimintakyky on heikentynyt. Sote-maailmassa tämä heijastuu suoraan potilasturvallisuuden heikkenemiseen. Varoittavia esimerkkejä on jo nähty.

Sote-IT:n uudistaminen vaiheittain edeten luo organisaatiolle mahdollisuuden sopeutua muutoksiin asteittain. Se luo myös uudenlaista joustavuutta ja reagointikykyä, kun toimintaympäristön muutos sitä vaatii.

Vaiheittainen eteneminen turvallisin, taloudellisin ja siten mahdollisin tie

Koska maailma muuttuu, jatkuvasti ja kiihtyvällä vauhdilla, suurten kokonaisuudistusten loppulaskun paisuttaa valtavaksi juuri se, että päätöksiä yritetään tehdä liian pitkälle tulevaisuuteen, jota kukaan ei pysty luotettavasti ennustamaan. Kun valtava IT-investointi vihdoin valmistuu, huomataan, että lopputulos on ehtinyt jo vanhentua. Aika on ajanut siitä ohi rakentamisvuosien aikana.

Sote-tietojärjestelmien muutos on aina myös muutosjohtamisen ponnistus. Ihmiset on koulutettava käyttämään ja organisaatiot hyödyntämään uusia järjestelmiä, ja tämä vaatii aikaa ja hyvää johdollista otetta. Jokainen tiedämme omien oppimiskokemustemme kautta, että opimme nopeammin ja olemme henkisesti valmiimpia muutokseen, kun muutos tapahtuu asteittain ja pohjautuu mieluiten sellaiselle, mistä meillä on jo aiempaa kokemusta.

Sote-IT:n uudistaminen vaiheittain edeten luo organisaatiolle mahdollisuuden sopeutua muutoksiin asteittain. Se luo myös uudenlaista joustavuutta ja reagointikykyä, kun toimintaympäristön muutos sitä vaatii.

Modulaarisuus mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen

Modernit tietojärjestelmät koostuvat joukosta moduuleita, joiden avointen rajapintojen avulla rakentuu joustava asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus. Modulaariset tietojärjestelmät mahdollistavat sen, että eri toiminnallisuuksia voi ottaa käyttöön vaiheittain, oman organisaation tarpeisiin ja resursseihin sopivalla jaksotuksella. Näitä periaatteita olemme toteuttaneet myös omassa OMNI360-tuotekehityksessämme viime vuosien ajan.

Isoja, toimivia kertauudistuksia ei saada aikaan perusteellisellakaan etukäteissuunnittelulla eikä isoillakaan budjeteilla. Onnistunut muutos saadaan aikaan vaiheittaisella, yhteisellä tekemisellä, jossa edetään pala palalta, opitaan ja tehdään yhteistyötä niin eri käyttäjien kuin toimittajien kesken. Näin organisaatiolle turvataan vapaus valita sen parhaaksi katsomansa teknologiat ja aikataulut niiden käyttöönottoon. Ja ennen kaikkea mahdollistetaan tehokas reagointi silloin, kun tulevaisuuden ennustamisen mahdottomassa tehtävässä huomataan epäonnistutun: korjaava liike ei tällöin kustanna veronmaksajille kymmeniä tai jopa satoja miljoonia.   

 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.