CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Mitä on SAFe ja mitä hyötyä siitä on?

SAFe eli Scaled Agile Framework on skaalautuva ketterän kehittämisen viitekehys, jota käytetään, kun halutaan tehdä ketterästi jotain isompaa. SAFea käytetään erityisesti sovelluskehityksessä, mutta onpa sen avulla rakennettu myös satelliitteja taivaalle. Scaled Agile Inc käyttää itse malliaan omassa työssään, esimerkiksi uuden version ja siihen liittyvien koulutusmateriaalien teossa. SAFesta on siis moneksi.

cPrimen vuoden 2017 tutkimuksen mukaan SAFe on maailman käytetyin skaalausmenetelmä. Omien huomioideni mukaan näin on myös Suomessa. Tämä ei yllätä. SAFen omaksuneet organisaatiot kertovat todella merkittävistä parannuksista niin tuottavuuteen, lopputuotosten laatuun, markkinoillepääsynopeuteen kuin ihmisten sitoutumiseen, eli toisin sanoen, liiketoimintahyötyihin liittyen. Esimerkiksi Intel kertoo tuottavansa SAFen avulla 65% enemmän tuotteita, täsmälleen samalla kapasiteetilla. Aika huimaa, vai mitä? Lisää esimerkkejä voit lukea SAFen sivuilta.

SAFen omaksuneet organisaatiot kertovat todella merkittävistä parannuksista liiketoimintahyötyihin liittyen.

 

Käyttäjien muokkaama viitekehys

SAFen perustaa ei ole luotu tyhjästä, vaan se ammentaa ajatuksia mm. Leanista, XP:stä ja Agile Manifestosta. Näiden hyväksi havaittujen mallien päälle on rakennettu SAFen omat arvot ja periaatteet. Ydinarvoja ovat sisäänrakennettu laatu, tulosten aikaansaaminen, täysi läpinäkyvyys ja tekemisen linjaaminen liiketoiminnan tavoitteisiin. SAFe kuvaa tarkoin myös roolit ja vastuut, joita tarvitaan, että isokin kehitystyö sujuu ongelmitta. Viitekehyksestä löytyy ratkaisu lähes jokaiseen ongelmaan – tekijäpulaa tämäkään ei toki ratkaise.

Viitekehys kehittyy koko ajan hyödyntäen aitoja kokemuksia sekä parhaita käytäntöjä. SAFe ei ole vain yritys Coloradossa, vaan valtava verkosto ihmisiä ja organisaatioita keräämässä ymmärrystä elävästä elämästä. Parhaat ajatukset päätyvät osaksi viitekehystä.

SAFe on valtava verkosto ihmisiä ja organisaatioita keräämässä ymmärrystä elävästä elämästä. Parhaat ajatukset päätyvät osaksi viitekehystä.

 

Mitä Agile Release Train eli ART tarkoittaa?

SAFen ytimessä on Agile Release Train eli ART, suomeksi voidaan puhua toimitusjunasta tai julkaisujunasta. Yhdessä junassa on tyypillisesti 5-12 kehitystiimiä sekä tukitiimit. Moottorina toimii Program Increment (PI) -suunnittelu, jossa määritellään seuraavan PI:n tavoitteet priorisoitua backlogia mukaellen. Koko junan henkilöstön tulisi olla suunnittelussa fyysisesti samassa tilassa, jotta kaikki hyödyt suunnittelusta saadaan irti. Juna rytmittää kaikki tiimit ja niiden kehityksen, näin myös tiimien välisten riippuvuuksien hallinta helpottuu. Ketterän kehityksen periaatteiden mukaisesti tärkein mittari on toimiva ohjelmisto, niinpä jokainen tiimi näyttää edistymisensä kahden viikon välein. Kehityssyklin ollessa nopea saadaan palautettakin nopeammin ja tarvittaessa suunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia.

Onko SAFesta pelastajaksi? On ja ei. SAFe antaa hyvät työkalut menestyksen saavuttamiseksi, mutta se myös edellyttää muutosta työtavoissa sekä ajattelussa. Hyödyt saavutetaan, kun periaatteita noudatetaan ja valituista toimintatavoista pidetään kiinni.

 

Tutustu myös:

 

Blogin on kirjoittanut Raija Harle. Kirjoittaja toimi CGI:ssä agilekonsulttina ja –kouluttajana, erityisenä intohimonaan SAFe-viitekehys ketterien menetelmien skaalaukseen. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.