CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Yrityksen opiskelijoille järjestämä Code Camp on lähtökohtaisesti win-win-tilanne – yritys voi esitellä tuotteitaan tai ohjelmistoalustojaan ja opiskelijat saavat hyvää kokemusta sekä tilaisuuden oppia uusia ohjelmointikieliä.
Osallistuvalle yritykselle Code Camp voi kuitenkin olla paljon enemmän kuin vain työnantajamielikuvan nostattamista. Lue seuraavat vinkit siitä, miten saat tapahtumasta eniten irti.

Vinkki 1: Tee pohjatyöt kunnolla

Meillä CGI:llä Code Camp on kytketty Digital Spark -ajatuskiihdyttämöön. Palvelukonseptissa mietitään CGI:n asiantuntijoiden fasilitoimana yrityksen liiketoimintahaasteita ja potentiaalisia uusia kehityssuuntia. Code Camp on erinomainen tapa lähteä koeponnistamaan joitakin näistä ideoista yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

Vinkki 2: Ajoita oikein

Yritykselle otollisinta on, jos Code Campilla syntyneitä lopputuotoksia on mahdollista viedä eteenpäin heti tapahtuman jälkeen. Oikein ajoitettuna Code Camp voi olla osa organisaation tuotekehittelyprosessia.

Opiskelijoiden näkökulmasta Code Camp vaatii keskittymistä ja pitkiä päiviä. Yritä ajoittaa tehtävä sellaiselle viikolle, jolloin muussa koulutyössä on hiljaisempaa – ei siis esimerkiksi tenttiviikolle. Opiskelijoille ohjepituutena voi pitää yhtä viikkoa. Kokeneille koodaajille sopii myös lyhyempi hackathon, joka kestää vain 24 - 72 tuntia.

Vinkki 3: Aseta realistiset tavoitteet

Mieti etukäteen realistiset odotukset viikosta. Ota tavoitteissa huomioon tiukka aikaraja: Code Campista ei synny tuotantovalmista sovellusta, vaan ideoita toteutukseen sekä käsitys siitä, mikä on mahdollista. Lopputuotokset ovat kuitenkin oikeasti pyöriviä sovelluksia, jolloin ideat konkretisoituvat ja niihin pääsee helposti sisälle. Kun saman tehtävän parissa painii useita ryhmiä, lopputuloksena syntyy monta käyttökelpoista ideaa.

Tavoitteeksi voi asettaa myös vaikkapa uusien potentiaalisten työntekijöiden löytämisen.

Vinkki 4: Tiedosta keinot opiskelijoiden motivoimiseen

Valitse toteutukseen opiskelijoille uusi teknologia. Tuntemattomampi teknologia minimoi tasoerot opiskelijoiden välillä sekä motivoi uuden oppimiseen. Opintosuunnitelmissa kun on usein tilaa vain yleisimpien ohjelmointikielien opettamiseen. Myös vapaavalintainen teknologia toimii, jos tehtävänanto on muutoin selkeästi rajattu.

Valitse tehtävänantoon houkutteleva teema, vastalanseerattu tuote tai ajankohtainen ilmiö. Oppilaitoksessa saatetaan järjestää useita Code Campeja, joista opiskelijat saavat valita mieleisensä. Esimerkiksi Jollan tullessa markkinoille uuden tuotteen käpistely ja uusi Sailfish-käyttöjärjestelmä viehättivät opiskelijoita.

Paketoi tehtävänanto selkeäksi. Sen on hyvä olla tarpeeksi laaja, mutta kuitenkin tiukasti rajattu – ja kaikille ryhmille yhteinen. Opiskelijoiden painiessa samojen ongelmien kanssa tunnelma kohoaa ja ryhmät saavat tukea toisiltaan. Yhteishenkeä nostattaa myös järjestäjän tarjoama yhtenäinen työskentelytila sekä ruoka- ja juomatarjoilu.

Sovi arvostelu yhdessä opinahjon kanssa. Sopivia arviointikohteita ovat mm. pitchaus-puheenvuoro, teknologiaratkaisut, arkkitehtuuri, innovatiivisuus ja uudet ideat, käyttäjäkokemus sekä työn laatu.

Vinkki 5: Panosta läsnäoloon

Varmista, että yrityksesi jäsenillä on mahdollisuus osallistua Code Campille viikon aikana. Läsnäolo luo arvokkuutta tapahtumaan ja auttaa positiivisen yrityskuvan muodostamisessa. Lisäksi yrityksen edustajan on hyvä nähdä kaikki ideat ja demot esiteltyinä opiskelijoiden pitchaus-puheenvuoroissa.

 

Martti Soininen

Kuvassa Martti Soininen LähiTapiolalta tutustuu sovellukseen ryhmän pitäessä pitchaus-puheenvuoroa ratkaisustaan.

CGI:n kokemuksia Code Campista ja oppilaitosyhteistyöstä voit lukea Reko Junton blogauksesta ” Vakuutusala goes camping”.Yrityksen kehittämisestä vastaava henkilö voi antaa teknisten neuvojen lisäksi näkökulmaa siitä, miten kehitysprosessit etenevät yrityksessä. Vinkkien antamiseksi on parasta olla siellä missä opiskelijatkin – kommunikointi hoituu esimerkiksi Ircissä tai Slackissa.

Code Camp on intensiivinen jakso, jossa pienryhmät kamppailevat saman tehtävänannon kimpussa tavoitteenaan suunnitella ja rakentaa käyttökelpoinen ohjelmisto. Tehtävänanto voi koskea tietyn teknologian käyttämistä tai jonkin tuotteen tai palvelun kehittämistä.

Juttua varten on haastateltu Martti Soinista LähiTapiolalta, Antti Knutasta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (LUT), LUTin opiskelijoita sekä CGI:n asiantuntijoita.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.