CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Tällä hetkellä kaikkia meitä ravistelee poikkeuksellisella voimakkuudella koko maailmaan laajentunut koronaviruspandemia. Taudin leviämisen estämiseksi on kansallisesti sekä kansainvälisesti tehty erilaisia toimenpiteitä. Tilanne Suomessa on myös kehittymässä ja todettuja tapauksia on vahvistettu nyt eri puolilla maata. 

Oheisesta paikkatietoasiantuntijoidemme tekemästä animaatiosta näkyy vahvistettujen koronavirustartuntojen absoluuttinen määrä esitettynä ympyrän pinta-alana. Sairaanhoitopiirin alueen taustasävy on sitä tummempi mitä enemmän tartuntoja on suhteessa asukasmäärään. Tietolähteenä toimii HS:n reaaliaikainen rajapinta, johon on koottu päivittyvät tiedot eri sairaanhoitopiireistä. Kartalla näkyvä tilanne siis vastaa uusimpia tietoja, jotka HS:llä on saatavilla. Animaation voi käynnistää uudelleen painamalla play-ikonia tai sitä voi säätää vapaasti liukusäätimestä.

 

Animaatio koronavirustilanteen kehittymisestä Suomessa, visualisointi Jan Wolski ja Antti Mansikka

 

Käsillä olevan vakavan kriisin aikana jatkuvuudenhallinnan tärkeys korostuu. Mitä jatkuvuudenhallinta sitten on ja miksi sitä tehdään? Yhteen lauseeseen tiivistettynä jatkuvuudenhallinnan tavoite on pienentää erilaisten häiriöiden vaikutusta ja kestoa esimerkiksi yrityksen, organisaation tai yhteiskunnan toimintaan. Seuraavaksi avaan tarkemmin mitä jatkuvuudenhallinta pitää sisällään.

Miten organisaatio voisi varautua tällaisiin tilanteisiin etukäteen? 

Vaikka koronaviruksen aiheuttama tilanne on kaikille meille täysin poikkeuksellinen, on erilaisiin häiriötilanteisiin kuitenkin mahdollista varautua etukäteen. Usein erilaiset häiriötilanteet ovat vaikeasti ennustettavissa joko tapahtuman todennäköisyyden tai sen vaikutusten laajuuden osalta. Toiminnan jatkuvuuden varmistamisen perustana onkin ymmärtää, mitkä toiminnot ovat organisaation kannalta välttämättömiä. Ilman tätä tietoa on toiminnan sekä resurssien priorisointi tilanteen aikana haastavaa tai tehotonta. Tunnistamisen lisäksi on ymmärrettävä toiminnon keskeiset reunaehdot sekä toimintaedellytykset. Näiden tietojen avulla voidaan suunnitella jo paljon toiminnan varmistamiseen liittyviä toimenpiteitä. 

Mitä organisaatio voi tehdä tilanteen aikana?

Tilanteen aikana ajantasaisen ja oikean tilannetiedon saatavuus on keskeistä, jotta tehtävien päätösten toimeenpano on vaikuttavaa. Koronavirustilanteessa useat organisaatiot ovat kehottaneet työntekijöitään etätöihin, ja tällöin tulee varmistaa, että käytännöt sekä järjestelmien etäkäyttö on suunniteltua, ohjeistettua sekä testattua.  Hyvien etukäteissuunnitelmien pohjalta on helpompaa ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin. 

Entä tilanteen jälkeen?

Toiminnan toipuminen normaalitilaan kestää tilanteesta riippuen oman aikansa. Hyvän ennakoinnin avulla voidaan usein lyhentää normaaliin liiketoimintaan palaamiseen kuluvaa aikaa. Yhtenä keskeisenä näkökulmana toipumisessa on oppien kerääminen sekä toiminnan sopeuttaminen mahdollisten löydösten perusteella. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvä päivittää suunnitelmat sekä varmistaa sykli, jolla niitä ylläpidetään sekä testataan. 

Kaikki kriisin aikana kertyneet opit tulisi käyttää hyödyksi oman toiminnan vahvistamisessa. Jatkuvuudenhallinnan perimmäisenä tavoitteena on eri keinoin ylläpitää toiminta mahdollisimman normaalilla tasolla häiriötilanteissa tai palauttaa sen mahdollisimman pian normaalille tasolle tilanteen jälkeen. Tavoitteena on siis minimoida häiriöistä aiheutuvat mahdolliset tappiot omalle toiminnalle sekä omille asiakkaille. 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.