henrikki_jarvinen.jpg

Henrikki Järvinen

johtaja, HR- ja ajanhallinnan ratkaisut

Työn tulevaisuus ja työmuotojen muutos on ajankohtaisempaa, kuin pitkään aikaan. CGI HR -asiakaspäivässä 17.9.2019 keskustelimme osallistujien kanssa, kuinka maailma muuttuu, työtavat muuttuvat, odotukset työn ja yksityiselämän tasapainosta muuttuvat. Arvot, työn sisältö ja yhteiskunnalliset rakenteet kehittyvät.

Me CGI:llä olemme kuunnelleet laajasti Suomen kansalaisia aiheesta tehdessämme tutkimuksen työn murroksesta Suomessa. Haluamme osaltamme olla rakentamassa työelämän tulevaisuutta.  Mutta miten me näemme työn tulevaisuuden?

   

Tulevaisuuden työ on verkostoissa tapahtuvaa merkityksellistä vuorovaikutusta

Lopulta kyse on työn tasapainosta koko verkostossa, organisaatioiden sisällä ja kunkin henkilökohtaisen elämän tasolla. Työn tasapainossa sekä työntekijän henkilökohtaiset intressit että eri työnantajien tarpeet kohtaavat.

 Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut työvoima on aina työnantajan näkökulmasta saatavilla oikeassa paikassa ja suunnitelluilla kustannuksilla.

Keskeinen muutos on, että henkilöstöhallintoa ei voi jatkossa enää ajatella vain tukifunktiona, vaan erottamattomana osana yksilön eli työntekijän tai esimiehen arkea.

Meillä on jo toiminnanohjausratkaisut eli ERP:t materiaalivirtojen hallintaan toimittajilta asiakkaille. Nyt on aika muodostaa kattava kokonaisuus tukemaan myös ihmisvirtoja koko verkostossa.

Henkilöstöhallintoa ei voi jatkossa enää ajatella vain tukifunktiona, vaan erottamattomana osana yksilön eli työntekijän tai esimiehen arkea.

  

Miten työn tulevaisuus vaikuttaa HR-järjestelmiin?

Tulevaisuuden työ edellyttää järjestelmiltä avoimia rajapintoja, tietojen siirtymistä ja luottamusverkostoja, jotta työvoiman liikkuvuus varmistetaan, mutta kuitenkin huolehditaan yksityisyyden suojasta. 

Kysyntä personoduille palveluille kasvaa. Työntekijän, esimiehen tai johtajan pitää löytää työssään tarvittavat digitaaliset työkalut yhdestä paikasta juuri hänelle personoituna ja järjestelmästä tai tuotteesta riippumatta.

Teknisestä näkökulmasta pilvipalvelualustojen merkitys kasvaa. Erityisesti koko verkoston kattavat alustapalvelut ovat kasvava trendi. Toisaalta pilvessä olennaista on se, että palvelut kehitetään vain kerran, jonka jälkeen ne ovat kaikilla globaalisti käytettävissä. 

Lisäksi suurilla pilvipalvelutoimittajilla on mahdollisuus rakentaa ennen näkemättömiä uusia kyvykkyyksiä pilveen, koska kaikki tuotekehitys voidaan keskittää yhteen paikkaan. Tämä ei ole ennen ollut saavutettavissa.

   

Rakennamme työn tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden ja kumppaniverkostomme kanssa

Tulevaisuuden visioomme kuuluvat laajat, koko verkoston kattavat alustapalvelut. Lähdemme kehittämään kokonaisuutta pala palata. Palvelut tuotetaan pienemmissä kokonaisuuksissa tukeman asiakkaidemme kanssa priorisoituja palvelutuokioita, jolloin eri tuotteiden nykyiset asiakkaat voivat ottaa niitä helpommin käyttöön. 

Siirrymme vaiheittain tarjoamaan pilvipohjaista palveluarkkitehtuuria, jossa kaikki palvelut tulevat olemaan koko alustan käytettävissä, ja ne on toteutettu vain kertaalleen. Myös tietojen integrointi sekä palveluiden välillä että ulkopuolisiin järjestelmiin tapahtuu keskitetysti.

Lähitulevaisuudessa tulemme panostamaan mobiilipalveluihin. Esimerkiksi HR Mukana tulee sisältämään palveluja niin ajanhallinnan kuin henkilöstöhallinnon kuin palkkaratkaisujenkin puolelta.

Lisäksi kehitämme muun muassa analytiikkaa. Esimiesten ja työntekijöiden tilannekuva nousee aivan uudelle tasolle, kun tarjoamme kaikista palveluistamme valmiita visualisointeja ja dataa suoraan osaksi sovelluksia päätöksen teon tueksi.

  

Haastattelimme 1000 työssäkäyvää henkilöä ja 30 suuren organisaation päättäjää työn murroksesta. Lataa tutkimustulokset tästä

Lataa tutkimus työn murroksesta

Kirjoittajasta

henrikki_jarvinen.jpg

Henrikki Järvinen

johtaja, HR- ja ajanhallinnan ratkaisut

Vastaan CGI:llä HR:n ja ajanhallinnan liiketoiminta-alueesta. Pitkä historiamme HR- ja palkkaratkaisujen toimittamisessa sekä kehittämisessä edesauttaa asiakkaitamme operatiivisten toimenpiteiden virtaviivaistamisessa ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Tuotekehityksen lisäksi vastuulleni kuuluu henkilöstöjohtamisen konsultointi. Innovoidaan uusia ideoita ja kehitetään liiketoimintaanne yhdessä! Keskustelen mielelläni yhteisistä mahdollisuuksitamme rakentaa tulevaisuuden HR:ää. Ota ...