CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Toiminnanohjausjärjestelmä, ERP, on usein keskeisin liiketoiminnan tietotekninen työkalu. Samalla ERP ja koko yrityksen IT-arkkitehtuuri ovat yrityksen näköisiä ja kertovat johdon tavoitteista ja prioriteeteista.

Jos viimeisimmästä päivityksestä on kulunut aikaa, saattavat järjestelmän prosessit ja toimintatavat olla vanhentuneita. Tästä syntyy turhautumista, kustannuksia ja tehottomuutta. Liiketoiminnan laatu ja asiakaskeskeisyys kärsivät.

Maailma muuttuu, miten ERP:n tulee muuttua mukana?

Pysyykö ERP liiketoiminnan vauhdissa?

Toiminnanohjausjärjestelmän kiinteä kytkös liiketoimintaan huomataan viimeistään silloin, kun vanhentuneen version aiheuttamat haasteet alkavat näkyä asiakkaille. Siksi ERP:n on pystyttävä joustavasti vastaamaan liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Mikä sitten jatkuvasti muuttuu liiketoiminnassa? Mikä vain ja joskus kaikki kerralla: toimittajat, tiedot, asiakkaat, ansaintaperusteet, resurssit ja kompetenssit voivat muuttua yksin, pienryhmissä tai kaikki yhtä aikaa. Muutospaineita aiheuttavat myös muut yrityksen tietojärjestelmät erilaisine elinkaarineen.

Tällöin tarvitaan asiakkaalle arvoa tuottavia ekosysteemejä eli yhteistyömalleja, joihin liittyminen ja joista irtautuminen tulee onnistua nopeasti. ERP-järjestelmän tulee mahdollistaa tällaiset ekosysteemit ja tukea niitä, jolloin liiketoimintaan saadaan asiakas- ja markkinalähtöistä joustoa.

Mitä nykyaikaiselta ERP-järjestelmältä vaaditaan?

Yritys voi digitalisoida paitsi sisäistä tehokkuuttaan, myös asiakaskokemuksen ja palvelut. Toiminnanohjausjärjestelmä on tämän muutoksen ytimessä. Tehokkaasti toimiva järjestelmä ja joustava IT-arkkitehtuuri tasapainottavat yrityksen sisäisen toiminnan vastaamaan ulkoisia haasteita. Liiketoiminnasta tulee näin joustavaa.

Holding- tai group -vetoisessa yrityksessä tärkeä vaatimus ERP-järjestelmälle on yritysten välisen tiedon jakamisen helppous ja oikeellisuus. Raportoinnin tulee olla personoitua ja reaaliaikaista: emme voi helpottaa rutiineja koneilla, ellei data ole laadukasta.

Oikeellinen ja reaaliaikainen data edellyttää Master Datan hallintaa (MDM) ja integraatioita sekä datan omistajuuksien määrittelyä sekä hallintaa. Yhdessä tulevaisuuden applikaatiovalmiin yritysarkkitehtuurin kanssa nämä muodostavat nykyaikaisen ERP-järjestelmän ytimen.

Ennakoi liiketoiminnan muutokset

Usein pelkkä reaktiivinen toimintamalli liiketoiminnan muutoksiin ei nopeasti muuttuvassa maailmassa riitä, vaan toiminnanohjauksen, IT-arkkitehtuurin ja integraatioiden tulee olla jopa askeleen edellä. Kyky ennakoida muutoksia ja saada niitä aikaan haastaa ERP:n toimintaa ja roolia sekä kykyä integroitua muihin järjestelmiin. Tämä vaatii organisaatiolta ja IT:ltä aivan uudenlaista ketteryyttä.

Uuden sukupolven pilvipohjaiset ratkaisut luovat hyvän pohjan joustavuudelle. Kun reseptiin lisätään MDM, integraatiot, asiantuntijapalvelu sekä modulaarinen IT-arkkitehtuuri, on tekninen pohja kunnossa. Käyttäjäystävällisyys ja arvontuotto asiakkaille viimeistelevät kokonaisuuden niin hyväksi kuin se tänä päivänä voi olla.

Asiakkaiden ei tarvitse tietää toiminnanohjauksesta paljoakaan, mutta me toiminnanohjauksen suunnittelijat ja kehittäjät emme voi unohtaa, että lopulta heijastukset näkyvät asiakkaille. Se, mikä näkyy asiakkaille, vaikuttaa liiketoimintaan.

Miten muutos kannattaa ottaa vastaan?

Miten liiketoiminnan muutokseen kannattaa suhtautua ja miten sen onnistumiseen voi vaikuttaa?

Yhteenvetona:

  • Yrityksen visio kuntoon: tiedä, mihin olette menossa.

  • Keskity datan oikeellisuuteen: analytiikka ja liiketoiminta tarvitsevat laadukasta tietoa.

  • Yrityksen digitalisaatiossa voi keskittyä sisäiseen tehokkuuteen ja laatuun . Älä unohda asiakaskokemusta ja palveluita.

  • Keskity käyttäjäkokemukseen ja hyvään käytettävyyteen.

Nämä asiat yhdistettynä nykyaikaiseen pilviERPiin ja API-valmiiseen yritysarkkitehtuuriin mahdollistavat monta hyvää ja joustavaa liiketoimintavuotta!

Jatka aiheen parissa seuraavaan blogiin:

 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.