Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Siirryin lähes 14 vuoden kuntajohtajauran jälkeen CGI:lle vetämään kaupunki- ja kuntaliiketoimintoja. Ehdin johtaa useita onnistuneita strategia-, talouden tasapainotus-, johtamisjärjestelmän muutos- ja ulkoistusprosesseja eri kunnissa. Käytännössä niissä kaikissa havaintoni oli, että merkittävä tuottavuushyöty ja asiakaskokemuksen parantuminen jää kiinni siitä, että digitaaliset valmiudet ja siihen liittyvä strateginen kytkentä jäävät ohuiksi.

Nyky-yhteiskunnissa palvelujen kehittäminen ja tehostaminen voi käytännössä ponnistaa vain teknologian paremmasta hyödyntämisestä sekä siitä, että toimintatapoja muutetaan. Enemmän on saatava aikaan pienemmin resurssein. Uudessa roolissani CGI:n kaupunki- ja kuntatoimialan johtajana missioni on nostaa digiasiat jokaisen kunnan johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi.

Monesti digitaalisia kysymyksiä pidetään vain tietohallinnon asiana, vaikka ne mitä suurimmassa määrin ovat koko kunnan tai kaupungin johtamisen ydinkysymyksiä. Asukkaiden vaatimukset kasvattavat painetta uudistua ja modernisoitua. Edelläkävijät ovat nostaneet ja nostavat digitalisaation kaiken kehittämisen keskiöön yhdessä tietojohtamisen kanssa.

    

Digitalisaation potentiaali on valtava ja muutosvauhti nopea

Suomessa voi tulla eteen merkittävä kahtiajako siinä, kuinka digitaalisen maailman murrokseen vastataan: toisella puolella ovat ne kunnat ja kaupungit, jotka haluavat olla digitalisaatiossa maailman kärjessä ja toisella puolella ne, jotka tulevat pitkällä jälkijunassa. Tämä johtaa pahimmillaan siihen, että asukkaat joutuvat eriarvoiseen asemaan ja tuottavuuserot kärjistyvät entisestään.

Digitalisaatio on keino toteuttaa matkaa kohti tulevaisuuden älykästä ja elinvoimaista kuntaa ihan kaikille kunnille Suomessa. Siksi digitalisaatio pitää nostaa kuntien strategiaan ja se ansaitsee oman suunnitelman ja tiekartan osana strategiaa. Digitalisaation tiekartta on työkalu, jolla tavoitteisiin pääsemistä voidaan merkittävästi helpottaa.

Tästä blogista löytyy myös syy siihen, miksi halusin siirtyä tilaajan puolelta palvelun tuottajan palkkalistoille: monestikaan tulevaisuuden haasteita ei ratkaista pelkillä järjestelmäratkaisuilla, vaan vaaditaan laajempaa asiakkaan tarpeiden tunnistamista, vahvaa kyvykkyyttä ja strategista kumppanuutta. Uskon, että pitkä kunta- ja kaupunginjohtajan taustani auttaa tämän ymmärryksen rakentamisessa sekä vuorovaikutuksessa CGI:n ja kuntien välillä.

Haluan vielä loppuun korostaa, että digitalisaation asiat eivät tosiaan ole enää vain tietohallinnon asioita, vaan ne ovat strategisen tason ydinasioita, joita johdetaan kuntien ja kaupunkien johtoryhmistä. Digitalisaatiolla on väistämättä merkittävä roolinsa myös poliittisen päätöksenteon ytimessä.

Tulen mielelläni keskustelemaan näistä asioista myös sinun kuntaasi! Voimme yhdessä miettiä, kuinka voisin auttaa muutoksen tukemisessa.

Kirjoittajasta

Kuva Sami Sulkosta

Sami Sulkko

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Missioni on nostaa digitalisaation mahdollisuudet jokaisen julkishallinnon organisaation johtoryhmän strategiseksi huomionkohteeksi sekä poliittisten päättäjien tietoisuuteen. Kuinka voisin auttaa sinua?