CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Kuluttajat odottavat jo lähitulevaisuudessa energiapalveluiltaan paljon enemmän kuin tähän asti on totuttu. He tekevät valintansa omien mieltymystensä perusteella. Osa ryhtyy jopa itse sähkön pientuottajiksi. Samalla sähkön myynti muuttaa rajusti muotoaan. 

Energiatoimiala käy läpi vastaavan myllerryksen kuin teleoperaattoribisnes 2000-luvun aikana. 
Sähköenergian varastointikustannukset tippuvat. Sähköautot, aurinkopaneelit ja älykodit yleistyvät. Teknisen kehityksen ansiosta on jo nyt mahdollista rakentaa sähköverkosta irrallaan toimivia kotitalouksia ja energia-saarekkeita. 

Asiakasodotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat huomattavasti kovemmat kuin palvelut, joita markkinoilla on toistaiseksi tarjolla. Vain kustannukset  ja perinteisen sähköliittymän helppous hidastavat muutosvauhtia.

Asiakasodotukset energiayhtiöitä kohtaan ovat huomattavasti kovemmat kuin palvelut, joita markkinoilla on toistaiseksi tarjolla.

Miten sähkön myyjien pelikenttä muuttuu? 

Markkinatoimijoiden määrä vähenee merkittävästi lähivuosina. Pienet  sähkönmyyntiyhtiöt yhdistyvät suurempiin. Jäljelle jäävät toimijat ovat nykyistä suurempia ja vaikutusvaltaisempia. 

Samaan aikaan markkinoille ilmestyy alalla ennen näkemättömiä bisneskumppanuuksia toimintojen ulkoistuksista aina välttämättömyyshyödykkeiden ja -palvelujen yhteistarjontaan asti. 

Oheinen graafi luettelee joukon nykyisiä ja tulevia kumppanikandidaatteja eri osa-alueilta. Energiayhtiöt ovat avainroolissa esimerkiksi älykaupunkihankkeita sekä kiertotalous- ja ekosysteemikokonaisuuksia luotaessa.

Energiayhtiön kumppanikenttä

Miten tulevaisuuden sähköbisnestä tehdään? 

Sähkön myyminen on jatkossa erittäin kilpailtua toimintaa. Paikallisten kaupunkiyhtiöiden kilpailuvalttina on tulevaisuudessakin infrapalvelujen kuten sähkön, kaukolämmön, veden yhdistäminen järkeviksi ja kustannustehokkaiksi kokonaisuuksiksi.

Sähkön myyjät puolestaan alkavat tehdä yhteistyötä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden- ja vuokravälityspalveluiden kanssa. Odotettavissa siis on yhä tiiviimpää yhteistyötä eri toimialojen ja koko toimijakentän kanssa. 

Sähkön myyjien end-to-end -palveluvaihtoehtoja alkaa ilmestyä markkinoille. Britanniassa jo nyt paljon käytetyt vertailusivustot yleistyvät myös Suomessa. Samalla suoraan energiayhtiöihin yhteyksissä olevien asiakkaiden määrä laskee radikaalisti. 

Palveluntuotanto onneksi käy jatkossa joustavammin tekoälyn, robotiikan ja kumppanuuksien avulla. Myös perus-IT-palvelujen tuottaminen on yhä edullisempaa. 

Regulaation hitausmomentti sen sijaan pysyy ennallaan. Yhteispohjoismaiset datahub- ja taseselvityshankkeet käynnistyivät jo kymmenisen vuotta sitten. Taseselvitys on juuri saatu tuotantoon, mutta datahub otetaan käyttöön vasta lähivuosina ja silloinkin vasta kansallisesti. 

Johtopäätös on, että alan itsensä ajamia uusia merkittäviä mullistuksia ei tapahdu ainakaan ennen vuotta 2025, vaikka markkinat muuttuvat nopeasti kuluttajavaltaisemmiksi ja toiminnot myyjävetoisemmiksi. 

Vanha "energialaitosajattelu” on ollutta ja mennyttä.

Miten selvitä voittajien joukkoon?

Vanha "energialaitosajattelu” on ollutta ja mennyttä. Vauhdissa pysyminen edellyttää, että sähkönmyyntiyhtiöiden liiketoiminta- ja IT-arkkitehtuuri ovat valmiita reagoimaan tuleviin muutoksiin ketterästi. Päätösten pitää myös olla hyvin perusteltuja.

Omaa liiketoimintaa on ymmärrettävä entistä syvällisemmin. Jokainen nykyinen ja potentiaalinen asiakas pitää tuntea mahdollisimman hyvin. Myyntiä pitää tehostaa, johtaa ja kohdentaa paremmin. Riskit on hallittava aiempaa paremmin. 
Olemme CGI:llä valmiita ja kykeneviä auttamaan jokaista asiakastamme pääsemään voittajien joukkoon.  

Blogin on kirjoittanut Mikko Manner työskennellessään CGI:llä.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.