Kristoffer Vasara

Kristoffer Vasara

johtaja, liikenteen ja energian toimialat

Ketterä kehitys peittoaa tutkitusti menetelmät tuloksellisuudessa, mutta ei sekään mikään nuoruudenlähde ole. Ketteräkin tiimi voi toimia tahmeasti, omaa tehokkuuttaan kyräilyllä ja löysällä viestinnällä nakertaen.

Kaatuuko ketteryys kyräilyyn? Näin poistat kitkan kehitystiimin tuloksellisuudelta

Tunnistatko oman yrityksesi tästä kuvauksesta?

Ketterät, digipalveluita kehittävät ja yli organisaatiorajojen muodostetut tiimit ovat jo arkipäivää. Usein tulokset ovat hyviä, mutta koet silti, että jossain on näkymätön pullonkaula, joka hiekoittaa tiimin tuloksellisuutta. Mikä mättää?

Monella isolla suomalaisyrityksellä ei ole omia ohjelmistokehittäjiä. Yritykset pyrkivät nyt rakentamaan omia kehityskyvykkyyksiään, mutta toistaiseksi ketterät tiimit rakentuvat pitkälti ulkopuolisten IT-talojen asiantuntijoiden varaan.

Kokemukset tällaisesta toimintamallista ovat useimmiten hyviä: tuloksia syntyy, uusia digipalveluita tai niiden versioita saadaan julkaistua ja liiketoiminnan näkyvyys kehittämiseen on hyvällä tasolla.

Moni kuitenkin miettii, onko tiimin toiminta oikeasti tehokasta, ja miten tiimistä saataisiin enemmän irti. Mukana olevia IT-kumppaneita myös haastetaan tuomaan omia ideoitaan ja näkemyksiään esille, mutta tämä ei aina tuota toivottua tulosta. Miksi ei?

Luova artisti vai rohkea insinööri?

Olen kuullut monta vertauskuvaa siitä, millaista nykypäivän ohjelmistokehittäjän – tuttavallisemmin devaajan – tai palvelumuotoilijan, eli designerin, työ on.

”Artisti” tulee usein esille, kun halutaan korostaa innovatiivisuutta ja kykyä toteuttaa villejäkin visioita.

Näitä kaikkia ominaisuuksia varmasti löytyykin kokeneelta devaajalta tai designerilta. Taiteellinen vapaus, sääntöjen rikkominen ja vahva yksilöllinen ilmaisu sopivat kuitenkin huonosti tilanteeseen, jossa tehdään tiimityötä.

Itse pidän enemmän vertauksesta 1900-luvun alun insinööriin, joka pelottomasti lähti ratkaisemaan uuden maailman haasteita tekniikan ja mielikuvituksen avulla. He suunnittelivat ja rakensivat siltoja, rautateitä tai uudenlaisia koneita suorittamaan nopeasti kehittyvän maailman raskaita töitä.

Onko ketterä tiimisi enemmän vai vähemmän kuin osiensa summa?

Miten näistä 2010-luvun thomasedisoneista – devaajista ja designereista – ja heidän muodostamistaan tiimeistä saadaan kaikki irti?

Kun ketterä tiimi koostuu sekä yrityksen omista että välillä useammankin eri it-kumppanin henkilöistä, sekä sisäiset että ulkoiset organisaatiorajat jäävät häivytysyrityksistä huolimatta usein näkyviin. On ”omaa väkeä”, liiketoimintaa, IT:tä, toimittajia ja kilpailijoita.

Tämä johtaa usein epätasapainoon tiedon jakamisessa. Tärkeää tietoa ei haluta tai voida jakaa kaikkien tiimiläisten kesken – pelätään ehkä tietojen vuotamista tai oman aseman heikkenemistä.

Poista kehittämiseltä käsijarru

Jotta tiimistä saa kaiken tehon ja osaamisen irti, koko tiimille yhteinen ymmärrys liiketoiminnasta, tavoitteista, mittareista ja tuloksista on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Vain näiden tietojen avulla ketterän tiimin jäsenet voivat oikeasti edesauttaa tavoitteiden mukaisten palveluiden kehittämistä sen sijaan, että toimisivat sokeina toteuttavina käsipareina.

Jos olet asemassa, jossa organisoit ketterää tiimiä, näiden kahden neuvon noudattaminen nostaa tiiminne tuloksellisuutta todennäköisesti enemmän kuin mikään yksittäinen teknologia tai työskentelymetodi:

  1. Varmista kaiken olennaisen tiedon jakautuminen koko tiimin kesken. Liiketoiminta luo olemassaolon oikeutuksen ja tarkoituksen tiimin työlle, joten käytä riittävästi aikaa ja vaivaa liiketoiminnallisten tavoitteiden ja muiden keskeisten bisneksen näkökulmien avaamiseen. Ne tuovat tiimin työlle suunnan ja merkityksen.
  2. Pidä kumppaneiden fokus yhteisellä matkalla. Jos toimit monitoimittajaympäristössä, jossa tiimissä on jäseniä useammalta eri kumppanilta, laita yhteistyö ja tiedonjako etusijalle päivittäisessä työssä. On selvää, että toimittajien välillä on vähintään henkistä kilpailua suosiostasi, mutta parhaiten he auttavat sinua yhdessä, aitoa ja avointa yhteistyötä tehden.

 

Näitä neuvoja noudattamalla voit saada ketterästä tiimistäsi ja sen jäsenistä kaiken potentiaalin irti. Kun viestintä toimii ja kaikilla on yhteinen tavoite, ei mikään ole mahdotonta.

 

 

Kirjoittajasta

Kristoffer Vasara

Kristoffer Vasara

johtaja, liikenteen ja energian toimialat

Kristoffer Vasara toimii liikenteen ja energian toimialojen johtajana CGI:llä. Hän on työskennellyt n.  20 vuoden ajan laajasti eri IT:n osa-alueiden kanssa.