Perinteinen palkanlaskijan työ on vahvassa murroksessa. Manuaalisesta työstä ja muistinvaraisesta tekemisestä irtaudutaan, kun järjestelmiin saadaan lisää tehokkuutta automatiikalla ja erilaisilla ohjauksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että palkanlaskijan työ muuttuu asiantuntijatyöksi halliten prosesseja yksittäisten tapahtumien tallennusten sijaan.

Palkkajärjestelmien osalta se tarkoittaa sitä, että järjestelmä laskee palkat ja palkka-asiantuntijat keskittyvät työssään ratkomaan erilaisia poikkeustilanteita. Erilaiset valtakunnalliset, paikalliset tai yrityskohtaiset säädökset (TES), lait, aikataulut määrittelevät tarkasti työkuvaa ja tehtävää prosessia.

Palkka-asiantuntijat ovat työssään moniosaajia ja eri osa-alueiden asiantuntijoita. Työssä vaaditaan kokonaisuuksien hallintaa ja ennakointia. Omat etunsa ja haasteensa kuitenkin tuo automatiikan lisääntyminen, jonka lopullinen tavoite on tukea ja helpottaa palkka-asiantuntijantyötä. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että ihmistä tarvitaan edelleen. Palkka-asiantuntija työskentelee erittäin sensitiivisten asioiden äärellä ja asiantuntijuus on valttikortti. Esimerkiksi haasteita voi aiheuttaa GDPR vaatimukset ja jokaisen organisaation perustarve siitä, että palkka tulee oikein laskettuna, oikeana päivänä maksettuna ja palkkalaskelma on kätevästi aina saatavilla.

Palkka-asiantuntijat ovat työssään moniosaajia ja eri osa-alueiden asiantuntijoita.

Palkka-asiantuntija on yrityksen luottopakki

Palkka-asiantuntijan työtä haastaa käytettävän palkkajärjestelmän ja integraatioiden toimivuus palkkahallinnon työn tukena. Hyvin usein toimimattomiin integraatioihin ja manuaalisien lomakkeiden hallintaa kuluu useita päiviä kuukaudesta. Mahdollistaako ja helpottaako palkkajärjestelmä prosessin toteuttamista määritellyissä raameissa?

Esimerkiksi erilaisten työajanseurannan ja ajanhallinnan ratkaisujen avulla työajan kirjaaminen, sekä seuraaminen helpottuu ja lisäksi poissaolot voi kätevästi ilmoittaa ja hyväksyä, näiden lisäksi tietoa siirtyy sujuvasti palkkajärjestelmään.

Tämän lisäksi palkansaajan näkökulmasta mobiilipalkkalaskelma palvelee verkkopalkan rinnalla, pystyy kätevästi seuraamaan vuosiansioitaan ja veroprosentin riittävyyttä. Mobiilipalkkalaskelma on myös yrityksen kannalta kustannustehokas vaihtoehto.

CGI HR Palkat palkkajärjestelmässä taas on Vuosikello ominaisuus, joka tukee palkka-asiantuntijaa työssään kertomalla ja muistuttamalla toimimaan määriteltyjen prosessien ja aikataulujen mukaisesti. Myös ohjeet ja dokumentit ovat liitettävissä määriteltyihin prosesseihin. Toiminto helpottaa käyttäjän työtä sekä auttaa erinomaisesti uusien henkilöiden perehdyttämisessä. Vuosikello ominaisuuden avulla palkanlaskennan prosessit tulevat näkyviksi ja prosessien läpivienti sekä seuranta helpottuvat.

Vuosikello on  ominaisuus, joka tukee palkka-asiantuntijaa työssään kertomalla ja muistuttamalla toimimaan määriteltyjen prosessien ja aikataulujen mukaisesti.

Tämän lisäksi ohjelman on mahdollistettava lisäominaisuuksillaan helpotuksia Tulorekisteri ilmoituksiin ja KELAan ilmoitettaviin tietoihin. Tässä on vain muutamia esimerkkejä, mutta monen eri tekijän on toimittava saumattomasti yhdessä.

Katse kohti kokonaisprosessia

Palkka-asiantuntijalle tärkeää tulevaisuudessa on, että eri järjestelmät tukevat toinen toisiaan. Toimivatko ne automaattisesti, ajastetusti ja integroidusti palkkajärjestelmän kanssa? Esimerkiksi CGI HR Palkat järjestelmässä on valmiit vakio-ja integrointirajapinnat muihin järjestelmiin. Näin voidaan varmistaa, että palkanmaksu saa tarvittavat tapahtumatiedot kätevästi ja prosessi toimii luontevasti eri suuntiin.

Yritykselle on tärkeää, että palkka-aineistot siirtyvät viiveettä kirjanpitoon. Samalla järjestelmästä erilaisia tilastoja ja raportteja kirjanpidon, johdon ja esimiesten käyttöön. On olennaista, että he saavat jatkuvasti automaattisesti tietoa tiedolla johtamisen tueksi.

Kokonaisprosessissa on otettava huomioon jatkuva kaksisuuntainen viestintä. Työntekijöille ja esimiehille on olennaista, että ilmoitukset, viestit ja dokumentit voidaan vaivattomasti ja turvallisesti lähettää palkanlaskentaan ja sieltä takaisin. Olemmekin mahdollistaneet sen CGI HR Palkat Service centerin avulla, jonka avulla palkkojen raporttien jakelu käyttöoikeuksien mukaisesti on mahdollista saada johtamisen tueksi.

Palkka-asiantuntija tulee jatkossakin olemaan paljon vartija. Hän hallinnoi ja koordinoi kokonaisprosessia päämääränään laadukas, oikea-aikainen ja oikea-sisältöinen palkanmaksu. Kyseessä vaativa asiantuntija-rooli ja näitä moniosaajia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin, koska jokaisella työntekijällä on oikeus oikein ja ajallaan maksettuun palkkaan.