Janina Vehmaa

Janina Vehmaa

Learning & Organizational Development Consultant

CGI on tarjonnut työntekijöilleen mentorointia yhtenä oppimisen mahdollisuutena jo useamman vuoden ajan. Saamamme palautteen mukaan työntekijämme ovat pitäneet kokemaansa mentorointimatkaa arvokkaana tilaisuutena ja kokevat tämän hienona työnantajan tarjoamana mahdollisuutena kehittää itseään.

Halusimme paneutua tarkemmin työntekijöidemme ajatuksiin siitä, millaisia oppimisen polkuja ja kokemuksia mentoroinnin avulla voidaan saavuttaa omaan ammatilliseen kehittymiseen. Toteutimme seurantakyselyn työntekijöille, jotka olivat osallistuneet mentorointiohjelmaan viimeisen parin vuoden aikana. Näin pääsimme tarkastelemaan sitä, millaisia eväitä mentorointiohjelma on antanut pidemmällä aikavälillä, ei pelkästään mentorointiohjelman aikana.

Oppimisen ja oivaltamisen matka

Kyselyn anti vakuutti meidät siinä, että mentorointi on antoisa oppimisen ja itsensä kehittämisen matka, jolta on mahdollista saada tärkeitä oppeja jatkoon. Mentoroinnin myötä työn keskelle tarjoutuu aikaa pysähtyä itselleen työssä tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden äärelle. Pysähtyminen tarjoaa puolestaan mahdollisuuden oppimiselle ja oivaltamiselle. Pohdinnan ja reflektion tuloksena asioita voi nähdä uudenlaisesta perspektiivistä, laajemmin tai syvemmin kuin aiemmin.

Mentoroitavan roolissa toimineet kuvasivatkin saaneensa mentoroinnista muun muassa paljon ajateltavaa, itsevarmuutta, persoonallisempia tapoja työskennellä sekä työkaluja oman työnsä suunnitteluun. Mentorit puolestaan kertoivat oppineensa lisää muun muassa ihmisten motivoinnista ja rohkaisemisesta. Lisäksi mentorit kokivat mentorointiprosessin loistavana tilaisuutena reflektoida ja jakaa omia kokemuksiaan osana mentoroitavan oppimisen polkua. Niin mentorit kuin mentoroitavat saivat oivalluksia esimerkiksi siitä, miten löytää omia vahvuuksia. Mikä tärkeintä, molemmat osapuolet kokivat oppineensa toisiltaan uutta. Tärkeää onkin huomioida, että mentorointi tarjoaa oppimisen ja oivaltamisen matkan sekä mentoroitavalle että mentorille.

Laadukas mentorointiparien muodostaminen on asia, josta emme tingi

Onnistuneen mentorointimatkan yksi tärkeimmistä elementeistä on laadukas mentorointiparien muodostaminen. Mentorointipari tai -ryhmä tulee muodostaa eli matchata siten, että mentoroitavan ja mentorin tarpeet sekä toiveet kohtaavat. Tämän vuoksi onkin kallisarvoista tehdä jo hakuvaiheessa alkukartoitus niin mentoroitavalle kuin mentorille. Meillä CGI:llä mentorointiohjelma on saanut paljon kiitosta matchauksen onnistumisesta. Laadukas mentorointiparien ja -ryhmien muodostaminen onkin meille asia, josta emme tingi. Panostamalla laadukkaaseen matchaamiseen pyrimme mahdollistamaan parhaamme mukaan sen, että osallistujilla on mentorointimatkalle hyvät lähtökohdat ja matka palvelisi niin mentoroitavaa kuin mentoria.

Tavoitteiden asettaminen on tärkeää

Mentoroinnin alussa on äärimmäisen tärkeää asettaa matkalle tavoitteet, jotka kumpuavat mentoroitavan tarpeista ja joiden saavuttamisessa mentori voi olla tukena. Riippuen tavoitteista, mentorointi tarjoaa sisällöltään lukuisia mahdollisuuksia kehittyä ja löytää oppimisen polkuja. Mentorointiohjelmaan osallistuneet ovatkin nostaneet esille mentoroinnin työkalun hyödyllisyyden ja monipuolisuuden, jonka avulla voi kehittää itseään eri tavoin eri osa-alueilla riippuen tilanteesta tai aihealueesta. Mentorointimatkalla voi oivaltaa ja tunnistaa niin omia vahvuuksia kuin osa-alueita, joita haluaisi kehittää. Näitä tunnistettuja polkuja pitkin on mahdollista lähteä kulkemaan mentorointiprosessin jälkeen. 

Matka, jolle voisi lähteä uudestaan

Mentoroinnin monipuolisuudesta kertoo myös se, että moni osallistuja kertoi, että voisi harkita lähtevänsä mentorointiohjelmaan mukaan uudelleen. Osallistujat kertoivat myös olevansa kiitollisia omasta mentorointiprosessistaan. Sen lisäksi, että mentoroinnin aihe voi olla sisällöllisesti sen hetkisen tarpeen mukaan kohdennettua, tarjoaa mentorointiprosessi mahdollisuuksia myös roolien suhteen. Esimerkiksi mentoroitavana ollut voi toimia vuorostaan mentorina tai mentori puolestaan mentoroitavana. Useampi osallistuja onkin pohtinut roolin vaihdosta seuraavalle mentorointimatkalle. Esimerkiksi työroolin vaihdoksen myötä, voi mentoroitavana oleminen tarjota jälleen paikan kehittyä ja reflektoida omaa osaamistaan. Mielenkiintoista oli myös se, että aiemmin mentoroitavina osallistuneet olivat halukkaita tarjoamaan myös toiselle mentorointikokemuksen jakamalla vuorostaan omia kokemuksia ja osaamista mentorin roolissa.

Tuhansien asiantuntijoiden talo

Näin syksyn myötä CGI:n mentorointiohjelma alkaa jälleen. Meitä on CGI:llä tuhansia osaajia erilaisilla asiantuntijataustoillaan, mikä tarjoaakin loistavan tilaisuuden mentorointiin!

 

Lue viimeisin oppimiseen liittyvä blogijulkaisu!

 

Kirjoittajasta

Janina Vehmaa

Janina Vehmaa

Learning & Organizational Development Consultant

Toimin työssäni tiiviisti oppimisen ja organisaation kehittämisen parissa. Parasta työssäni on nähdä erilaisia oppimisen polkuja ja kehitysmahdollisuuksiin tarttumista.