Tiina Lundqvist

Tiina Lundqvist

Director, Consulting

CGI Palkkojen kehittämisprojekti alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vielä vuoteen 2021. Tähän saakka mukaan on mahtunut hienoja kohtaamisia asiakkaiden kanssa, onnistumisia ja pieniä epäonnistumisiakin. Odotan lopputulosta kuitenkin jo innolla.

Keväällä 2019 istuin asiakkaiden kanssa neuvotteluhuoneessa ja tarkoituksena oli haastatella asiakkaita heidän nykytilanteestaan ja siitä, millaisia toiveita heillä olisi CGI Palkkojen osalta. Keskusteluissa käytiin läpi, millaiset toiminnot tehostaisivat asiakkaiden toimintaa, mitkä toiminnot ovat nykyisin hankalia ja aikaa vieviä tai millaisista uusista palkkajärjestelmän piirteistä olisi asiakkaille eniten hyötyä.

Osa toiveista oli kovin pieniä, kuten asiakkaiden halu lisätä tiettyjä tietoja tulostumaan raportille. Pienen lämmittelyn jälkeen päästiin myös asian ytimeen ja muutostoiveet tarkentuivat. Esimerkiksi työsuhteiden käsittelyyn toivottiin muutoksia, käyttöliittymään parempaa näkyvyyttä ja käytettävyyttä, automaattisesti tehtäviä tarkistuksia ja käynnistyviä ajoja, tekoälyä ja validointia. Suurimpana toiveena oli portaali, jonka kautta palkkajärjestelmän tietoja voi välittää kumpaankin suuntaan.

Oli myös henkilökohtaisesti kiva saada tekoälyn ja koneoppimisen pieni oppimäärä!

Kesään mennessä olimme yhdistelleet ja ryhmitelleet eri asiakashaastatteluista saadut kehitystoiveet, ja valinneet niistä toteutettavat toiminnot. Toiveita yhdisteltiin, karsittiin ja muokattiin niin, että niistä olisi hyötyä mahdollisimman monelle asiakkaalle. Kesällä 2019 keskustelimme CGI:n tekoälyasiantuntijoiden kanssa koneoppimisen hyödyntämisestä palkkajärjestelmässä. Oli myös henkilökohtaisesti kiva saada tekoälyn ja koneoppimisen pieni oppimäärä!

Kehittämisprojektin toteutus alkoi loppuvuodesta 2019, ja työt ovat edenneet vauhdilla. Vielä on paljon työtä edessä, mutta uuden kehittäminen on kivaa ja innostavaa, ja tuo paljon uutta virtaa. Välillä iskee epätoivo – olisi niin paljon tehtävää eikä kaikkia ideoita voida toteuttaa eikä tietysti kannatakaan. Luonnollisesti jatkuvasti pohdimme, onko tästä hyötyä asiakkaille. Olemme kuitenkin jo nyt saaneet hyvää palautetta siitä, että olemme kuunnelleet asiakkaita ja heidän toiveita CGI Palkat -järjestelmän kehityksessä. Ilman asiakkaita emme seisoisi nyt kehittämisprojektin puolivälissä.

Palasin pitkästä aikaa noihin keväällä 2019 asiakashaastatteluissa kirjaamiini kehitysehdotuksiin.  Jännityksellä – tunnistaakohan kukaan asiakkaista omia toiveitaan lopullisesta toteutuksesta? Hartain toiveeni on, että onnistuisimme ja, että tekemämme uudistukset saisivat hyvän vastaanoton asiakkaidemme keskuudessa. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin ainoa asia millä on merkitystä!

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

Tiina Lundqvist

Tiina Lundqvist

Director, Consulting

Olen Tiina Lundqvist ja toimin CGI HR -ratkaisujen parissa palkanlaskennan tuotekehityksen johtajana. Autan asiakkaitamme tehostamaan palkanlaskennan prosesseja ja hyödyntämään digitalisaatiota toimintansa kehittämisessä. Miten voin olla avuksi?