Työnantajani CGI tarjosi minulle mahdollisuuden vierailla Las Vegasissa AWS re:Invent -tapahtumassa, ja tartuin tietysti tilaisuuteen. Olin tapahtumassa teknisellä kulmalla oppimassa uutta, seuraamassa alan trendejä ja kuuntelemassa, mitä uusia palveluita tällä kertaa julkaistaan.

AWS re:Invent on vuosittainen cloud computing -konferenssi, jossa on yli 60 000 osallistujaa ja yli 2500 istuntoa pääpuheenvuoroista tietoiskuihin ja työpajoihin. Tapahtuma jakaantuu useiden eri hotellien konferenssikeskuksiin Las Vegasin keskustassa.

Tuhansien vaihtoehtojen joukosta valitsin itseäni kiinnostavia sessioita, aiheina mm. tietokannat kuten Amazon Aurora, koneoppiminen (SageMaker ym) sekä mitä tapahtuu konepellin alla (EBS, Nitro). Oli muun muassa kiinnostavaa nähdä ja kuulla miten pilvipalvelu toimii konepellin alla. Esimerkiksi, että palvelinten virtualisointi on rakennettu dedikoiduilla PCI-korteilla siten, ettei hypervisor rasita käytännössä lainkaan itse palvelimen CPU:ta.

Kuvassa AWS:n teknologiajohtaja Werner Vogels kertoo asynkronisen ohjelmoinnin tärkeydestä.
Kuvassa AWS:n teknologiajohtaja Werner Vogels kertoo asynkronisen ohjelmoinnin tärkeydestä.

Tärkeimmät teemat

Tärkeimmät teemat tulivat esille sekä pääpuheenvuoroissa että julkaistujen uusien palveluiden ja lisäominaisuuksien määrässä. Alla näkyy AWS:n listaamien tärkeimpien re:Invent-julkistusten määrät aihealueittain: 

AWS:n listaamien tärkeimpien re:Invent-julkistusten määrät aihealueittain

Data

Keskeisin teema re:Invent-tapahtumassa tuntui olevan data; sen tallennus, prosessointi, tietoturva ja  hyödyntäminen muun muassa koneoppimista (ML) ja tekoälyä (AI) soveltamalla. Data-lähtöinen päätöksenteko näkyi myös monissa sessioissa. Esimerkiksi Amazon-verkkokauppa hyödyntää laajasti koneoppimista ja tekoälyä mm. tuote-ehdotuksissa ja vaaraa-aiheuttavien tuotteiden etsimisessä ja takaisinvedoissa. Amazonilla ei kysytäkään johtajilta aikovatko he soveltaa koneoppimista vaan, miten he aikovat sitä soveltaa. Volkswagen puolestaan kehittää itseajavaa autoaan data-lähtöisesti keräämällä ja hyödyntämällä valtavia määriä tietoa sensoreista ja kameroista.

Dataan liittyviä julkistuksia oli useita. Datan vienti analytiikkaympäristöön (ETL) on työlästä ja AWS onkin asettanut tavoitteekseen “Zero-ETL future”, eli tavoitteena on helpottaa datan siirtoa analytiikkaympäristöihin ja vähentää tarvetta kirjoittaa integraatiokoodia.

Kestävä kehitys

Toisena näkyvänä teemana oli kestävä kehitys ja Amazonin sitoutuminen pienentämään hiilijalanjälkeään, tavoitteena hiilineutraalisuus. AWS:n tavoite on siirtyä 100-prosenttisesti uusiutuvaan energiaan vuoteen 2025 mennessä. Esimerkiksi Irlannin, Frankfurtin ja Tukholman alueet, joita monet suomalaiset asiakkaat hyödyntävät, käyttävät jo yli 95-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Lisäksi Amazonin tavoitteena on olla vesipositiivinen vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että yritys tuottaa enemmän vettä käyttää sitä. Amazon on yrityksenä sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2040 mennessä.

AWS re:Invent Sustainability Showcase

Tietoturva

Kolmantena teemana oli tietoturva, joskaan ei niin näkyvänä kuin muut teemat. Tietoturvaan liittyen julkaistiin Amazon Security Lake ja siihen liittyvä Open Cybersecurity Schema Framework (OCFS) joka on toimittajariippumaton formaatti kyberturvallisuustiedon jakamiseen.

Kiinnostavimmat julkistukset

Itseäni kiinnostaa erityisesti tekniikkaan, tietokantoihin ja suorituskykyyn liittyvät asiat, joten alla avattu kiinnostavimipen julkistusten lista on varsin subjektiivinen.

Scalable Reliable Datagram (SRD)

Yksi kiinnostavimmista aiheista oli Scalable Reliable Datagram (SRD)-protokollan tuominen laajamittaisempaan käyttöön eri palveluissa. Kyseessä on AWS:n verkoissa Availability Zonen sisällä käytetty protokolla, joka ei kuitenkaan suoraan näy käyttäjille. Tähän mennessä SRD:tä on hyödynnetty io2 Block Express EBS-levyissä ja EFA-verkkokorteissa mutta nyt se on tulossa muihinkin palveluihin.

SRD:tä hyödyntävä ENA Express-ominaisuus nostaa EC2-instanssin verkkokortin nopeutta ja pienentää latenssia. Yksittäisen TCP-yhteyden maksiminoupeus nousee 5 Gbps:stä 25 Gbps:ään (single-flow bandwidth). Ominaisuus tulee saataville EC2:n lisäksi myös esim. ElastiCacheen.

Vuoden 2023 alkupuolelta lähtien kaikki uudet EBS io2 -volumet käyttävät SRD:tä. Tämä nostaa ENA-verkkokortin nopeuden (throughput) nelinkertaiseksi ja vähentää 90% tail latencyä.

Serverless ja Event Driven

Yksi kiinnostavimmista julkistuksista oli Lambda SnapStart, joka ratkoo Lambdan cold-start-ongelmaa. SnapStart lupaa nopeuttaa Java-funktioiden käynnistymistä kymmenkertaisesti, esimerkiksi 6 sekunnista alle 200 millisekuntiin.

EventBridge Pipes vähentää turhaa integraatiokoodin kirjoittamista kun halutaan siirtää tapahtumia järjestelmästä toiseen. AWS Application Composer (preview) on uusi graafinen työkalu serverless-arkkitehtuurien rakentamiseen. Tosin jää nähtäväksi miten hyvin tällainen sopii olemassa oleviin kehitysprosesseihin.

Tietokannat

AWS julkisti myös Zero-ETL-tavoitteen saavuttamiseen tarkoitettuja työkaluja kuten Aurora Zero-ETL with Amazon Redshift ja Amazon Redshift auto-copy from Amazon S3 (preview). Redshiftille tuli myös vihdoinkin Multi-AZ-mahdollisuus (preview).

MySQL:lle julkaistiin Amazon RDS Optimized Reads and Optimized Writes -ominaisuudet jotka nopeuttavat huomattavasti mm. väliaikaistauluja käyttäviä kyselyitä ja kirjoitusta.

Myös datan tuominen saataville ja siihen liittyvä pääsynhallinta on haastavaa. Sen helpottamiseksi AWS julkisti Amazon DataZone-palvelun ratkaisuna organisaation sisäiseen tiedon saatavuuteen sekä AWS Clean Rooms-palvelun jalostetun tiedon hallittuun jakamiseen kolmansille osapuolille.

Rautapuolen julkistukset

AWS:n julkaisi lisää itse kehittämäänsä rautaa: Graviton3E tarjoaa jopa 35% parempaa suorituskykyä liukulukulaskennassa kuin Graviton3. Nitro v5 verkkokortti siirtää 60% enemmän paketteja sekunnissa, 30% pienemmällä latenssilla ja kaiken lisäksi pienemmällä virrankulutuksella. Ensimmäinen Nitro v5:sta hyödyntävä instanssi on C7gn. Lisäksi julkaistiin uusi koneoppimismallien suorittamiseen (inference) tarkoitettu Inferentia2-prosessori ja ensimmäinen sitä hyödyntävä instanssiperhe Inf2.

Alueisiin liittyvät julkistukset

Helsinki Local Zone on vihdoin saatavilla noin vuoden odottelun jälkeen. Tosin sillä voi ajaa vain EC2-instansseja ja kontteja.

Yhteenveto

AWS re:Invent 2022 oli huikea kokemus ja Las Vegas sille näyttävä tapahtumapaikka. Datan ja sen hyödyntämisen merkitys korostui monissa puheenvuoroissa, ja myös kestävä kehitys on noussut tärkeään rooliin. AWS ei myöskään pettänyt odotuksia vaan teki jälleen suuren määrän kiinnostavia julkistuksia. Ihmismassat re:Inventissä olivat valtavia ja myös itse tapahtumapaikat uskomattoman kokoisia – joten oli taas mukava palata koti-Suomeen :)

AWS re:Invent

Kirjoittajasta

Antti Haapakoski

Antti Haapakoski

Antti Haapakoski toimii CGI:llä ohjelmistosuunnittelijana ja arkkitehtina.  Hänellä on yli 20 vuoden kokemus ohjelmistokehityksestä, ja hän on toiminut sekä konesali- että pilviympäristöissä. Toimialaosaamista Antilta löytyy erityisesti henkilöliikenteen järjestelmistä.