Olen Jarmo Leppänen ja työskentelen tietovarastojen ja analytiikan kehityksen parissa. Olen urani aikana saanut olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja ylläpitämässä useita erilaisia ja eri tuotteilla toteutettuja asiakkaiden liiketoimintaa tukevia ratkaisuja. Työssäni pyrin huomioimaan, että tehdyt ratkaisut ovat mahdollisimman helposti ylläpidettäviä ja skaalautuvia. Olen kokenut tämän tärkeäksi, koska muutostarpeet ovat väistämättä edessä ajan kulkiessa eteenpäin ja teknologian samalla kehittyessä.

Uusimpana mielenkiinnon kohteenani on ollut datan virtualisointi, joka mahdollistaa perinteisten ratkaisujen rinnalla ja tukena luotettavan ajantasaisen datan tuottamisen liiketoiminnan käytettäväksi, perinteisiä menetelmiä nopeammin.