Työterveyslaitoksen tavoitteena on lisätä työpaikkojen hyvinvointia ja pidentää suomalaisten työuria. CGI osallistui tähän tärkeään työhön palvelumuotoilun konsultaatiolla, jolla edistettiin sote-keskuksissa johtamistyötä tekeville ja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille suunnattujen verkkokoulutusten tuottamista.

Työterveyslaitos on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, jonka toiminnan tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä ja yhteiskunnassa työurien pidentymisenä. Suuren sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen jälkimainingeissa tarvitaan tarkkaa silmää työkyvyn tuen ja työllistymisen tuen palveluiden varmistamiseksi. Hyvinvointialueet ovat monella tapaa täysin uuden edessä sovitellessaan yhteen organisaatioita ja luodessaan uusia toimintatapoja.

“Työikäisten työkykyasiat on huomioitava, kun rakennetaan uusia alueellisia toimintasuunnitelmia palveluiden järjestämiseksi. Samaan aikaan on varmistettava, että hyvinvointialueiden henkilöstön työkykyä pystytään tukemaan ja ylläpitämään työympäristön muutoksen keskellä”, kertoo Työterveyslaitoksen tutkija Julia Anttilainen.

Syvällisempää näkemystä koulutussisältöihin

CGI toteutti Työterveyslaitokselle palvelumuotoilun konsultoinnin osana sote-keskusten johtajille ja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille suunnattujen verkkokoulutusten tuottamista. Näin CGI osallistui palkitsevaan työhön hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen tukemisessa, ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa ja tarjottavien työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluiden roolin selkeyttämisessä.

“Tavoitteena oli edistää työkyvyn ja työllistymisen tuen verkkokoulutusten tuottamista palvelumuotoilun keinoin sekä saada aikaan helppokäyttöiset, innostavat ja tarkoituksenmukaiset verkkokoulutukset”, kertoo CGI:n palvelumuotoilija Anna Parviainen.

Sidosryhmien näkemyksiä, tarpeita ja toiveita kartoitettiin palvelumuotoiluprosessin jokaisessa vaiheessa. Samalla fokuksesta rajattiin ulos asioita, jotka sisältyvät jo Työterveyslaitoksen aiemmin tuottamiin koulutuksiin, kuten ammattilaisille suunnattu Työkyvyn tuki -koulutus.

“Työterveyslaitoksella oli entuudestaan hyvä käsitys kyseisten verkkokoulutusten tavoitteista ja sisältötarpeesta. Palvelumuotoilun avulla halusimme varmistua omasta näkemyksestämme sekä selvittää, nouseeko sitä kautta esille jotain uusia ja tärkeitä näkökulmia verkkokoulutusten sisältöjen kehittämiseen”, vahvistaa Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Mari Haverinen.

Palvelumuotoilu työkaluna työkyvyn ja työllistymisen tuen vahvistamisessa

Työterveyslaitoksen toiminnan tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä ja yhteiskunnassa työurien pidentymisenä.

CGI:n toteuttama palvelumuotoilu oli juuri sitä, mitä tilasimme. Yhteydenpito ja kommunikaatio sujuivat jouhevasti, tekeminen oli ammattitaitoista, eikä kertaakaan tullut sellaista fiilistä, että jotain asiaa ei voi kysyä tai ehdottaa.

Mari Haverinen erityisasiantuntija, Työterveyslaitos

Verkkokoulutusten kehittämiseen osallistettiin iso määrä sidosryhmiä

Laajalla sidosryhmien osallistamisella vaikuttaviin verkkokoulutuksiin

Kesällä 2022 startannut projekti vietiin menestyksekkäästi läpi yhdeksässä kuukaudessa ensitapaamisesta loppuraporttiin asti. Prosessin edetessä osallistettiin iso määrä sidosryhmiä aihealueen ammattilaisista kohderyhmien edustajiin sekä palveluiden käyttäjiin saakka. Toimeksianto toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmin, minkä ansiosta palvelumuotoiluosaaminen kasvoi Työterveyslaitoksessa.

“Asiakas oli vahvasti sitoutunut palvelumuotoiluprosessin alusta loppuun, mikä ilmeni muun muassa aitona haluna oppia palvelumuotoilusta mahdollisimman paljon myös tulevaisuuden kehitystarpeita ajatellen”, sanoo CGI:n palvelumuotoilija Anni Alila.

Konsultaation päättyessä uudet verkkokoulutukset olivat siirtymässä pilotointivaiheeseen loppukäyttäjien testattavaksi. Koulutuksia järjestetään ja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta hankkeen aikana. Lopulliset verkkokoulutukset tullaan julkaisemaan Työterveyslaitoksen nettisivuilla Työkykyohjelman laajennos (RRP) -hankkeen päätyttyä vuonna 2024, kaikille avoimina ja maksuttomina.

“CGI:n toteuttama palvelumuotoilu oli juuri sitä, mitä tilasimme. Yhteydenpito ja kommunikaatio sujuivat jouhevasti, tekeminen oli ammattitaitoista, eikä kertaakaan tullut sellaista fiilistä, että jotain asiaa ei voi kysyä tai ehdottaa”, kiittelee Haverinen.