Koulujen, yritysten, rakennusten ja kokonaisten kaupunkien maailman laajuista kiireellistä sulkua ei olisi voitu ennustaa etukäteen lähes minkään kriisinmallinnusskenaarion mukaan. Silti tästä on nyt tulossa karua todellisuutta.

Scottish Borders Council eli SBC on yksi Skotlannin 32:sta hallintoalueesta ja se hallinnoi alueen kouluja. Kuten monien muidenkin järjestöjen, myös SBC:n oli reagoitava nopeasti ja mukauduttava odottamattomiin olosuhteisiin.

Merkittävien sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden edessä SBC on sitoutunut jatkamaan kansalaistensa tukemista. Tämä on selkeä tavoite koulutuksen muutosohjelmassa, joka kulkee nimellä ”Inspire Learning”.

Osana ​​koronakriisiin reagoimista SBC nopeutti ”Inspire Learning” -ohjelman toteuttamista. Inspire Learning on Isossa-Britanniassa palkittu strategisen koulutuksen muutosohjelma, johon sisältyy iPadien käyttöönotto kaikille opettajille ala- ja yläasteella, sekä kaikille oppilaille peruskoulun neljällä ylimmällä luokalla ja kaikille yläasteen luokille. Ohjelma tavoittaa yhteensä noin 13 000 nuorta ja yli 1000 opetushenkilöstön jäsentä.

Koronakriisi sai ryhmän kiihdyttämään ohjelman aikataulua ainakin kuudella kuukaudella, jotta SBC:n peruskoulujen 546 opettajalle annettaisiin mahdollisuus päästä opettajille suunnattuun etäkoulutukseen. Tämä edellytti ainutlaatuisen ”kotiinkuljetus” -suunnitelman luomista, jonka avulla opettaja pystyi käynnistämään Inspire-ohjelman ja määrittämään iPadin asetukset kotoa.

Inspire-tiimi, joka koostui SBC:n ja CGI:n asiantuntijoista, toteutti ja toimitti kotiinkuljetuksen kaikille opettajille kiireellisesti kolmen viikon aikana huolimatta siitä, että CGI:n toteutusryhmät työskentelivät etänä nykyisten rajoitusten vuoksi.

Tämä toteutus oli niin onnistunut, että sitä käytettiin myös oppilaiden laitteiden käyttöönottoon, joita oli 3614 kappaletta. Oppilaat saivat ja määrittivät myös omat Inspire Learning -laitteet kotoa käsin, tehokkaan viestinnän, käyttöönotto-ohjeiden sekä CGI:n asiantuntijoiden tukemana.

CGI:n Inspire Learning -tiimin tavoitteena oli toteuttaa ohjelma keskittymällä sen pohjana olevaan tekniseen ratkaisuun ja varmistaa, että ratkaisun käyttöönotto onnistui aina tehokkaasta viestinnästä, luotettavan yhteyden tarjoamisesta, teknisestä valmistelusta ja testauksesta käyttöönottovideoon saakka.

Koko tiimi on erittäin ylpeä menestyksekkäästä laitteiden käyttöönotosta 3000 käyttäjälle. Projekti on saanut myös paljon kiitosta sen ulkopuolelta. Käyttöönoton myötä tuhannet nuoret ovat voineet saada yhtäläiset mahdollisuudet oppimisresursseihin myös silloin, kun on opiskeltu kotoa käsin etänä.

Sujuva ja nopea käyttöönotto mahdollisti jatkuvan oppimisen opiskelijoille ja koulutuksen peruskoulujen opettajille koronakaranteenin aikana. Se on myös varmistanut, että opettajat ovat varautuneita kouluun paluuseen nykyisen kriisin lievennettyä.

 

Oppiminen ja opetus kokivat valtavan muutoksen viime vuonna, kun kouluissa ympäri Suomen siirryttiin yhdessä yössä etäopetukseen. Miten näistä muutoksista on selvitty ja miltä näyttää opetuksen tulevaisuus keräämiemme kokemusten perusteella? Näistä asioista keskustelemme Ratkaisu21: Digitaalisen oppimisen aamussa 25.3.2021 klo 9.00 - 10.00, ilmoittaudu mukaan!

Banner including invite to a event