Suomen lähes 6000 kilometrin pituisen rataverkon toimivuuden kannalta avainasemassa on luotettava ja helposti saatavilla oleva tieto. CGI toteutti Väylävirastolle modernin pilvipohjaisen analytiikkaratkaisun, jolla Väylässä pysytään ajan tasalla raideliikenteen täsmällisyydestä ja poikkeamista ilman työlästä taulukkolaskentaa ja laiteinvestointeja. Nykyaikainen raportointi säästää aikaa ja rahaa, lisää ymmärrystä ilmiöiden syistä sekä vapauttaa resursseja rataverkon kehittämiseen.

Väylävirastossa huolehditaan valtakunnallisesti väyläverkon palvelutasosta sekä osallistutaan liikenteen ja maakäytön yhteensovittamiseen. Viraston vastuulla ovat Suomen tieverkoston ja vesiväylien ohella rautateiden kehittäminen ja kunnossapito, joissa ajantasaisella datalla on yhä suurempi merkitys. Kerättävää tietoa ovat muun muassa aikataulujen täsmällisyys ja liikenteen poikkeamat. Tilastoja seurataan niin alueellisesti kuin vuodenaikoihin verraten, mikä auttaa varmistamaan liikenteen sujuvuutta sekä tunnistamaan oikeat kehityskohteet.

– Aiemmin täsmällisyys- ja liikenneraporttimme perustuivat Excel-taulukoihin, joista asiantuntijamme muotoilivat havaintonsa käyttökelpoiseen esitysmuotoon. Tämä oli sekä aikaavievää että epäkäytännöllistä, joten päätimme uudistaa järjestelmän. Valitsimme järjestelmän toteuttajaksi CGI:n, sillä he osoittivat hallitsevansa työssä hyödynnettävät teknologiat ja menetelmät, kertoo Väylän analytiikka-asiantuntija Pekka Kinnunen.

Rautatie Suomessa

Parasta teknologiaa

Uuden analytiikkaratkaisun teknologioiksi valittiin AWS S3 -pilviympäristö, Snowflake-tietokanta sekä Tableau-visualisointityökalu. Uusi ratkaisu helpottaa rataverkkoon liittyvää päätöksentekoa visualisoinnin avulla sekä varmistaa datan kustannustehokkaan ja pitkäaikaisen säilytyksen tulevia tarpeita varten. Järjestelmä skaalautuu tarpeiden mukaisesti ilman laiteinvestointeja, ja uusien ominaisuuksien lisääminen onnistuu vaivattomasti. Modernien tietokantojen ja visualisointityökalun ansiosta tiedon jakelu on tehokasta ja tieto voidaan esittää selkeästi ymmärrettävässä muodossa.

– Uuden järjestelmän käyttölogiikka on selkeä, ja työn sekä virheiden määrä vähenee. Nyt pääsemme nopeammin käsiksi ilmiöiden juurisyihin sekä ymmärrämme niitä paremmin, mistä hyötyy koko Suomen raideliikenne. Järjestelmiin ajan myötä kerääntyvä data tulee olemaan meille tärkeä tietovarasto esimerkiksi analytiikan kannalta, Pekka kertoo.

Ketterästi ja kuunnellen

CGI:n moniosaajista koostuva tiimi toteutti projektin aktiivisessa vuorovaikutuksessa Väylän asiantuntijoiden kanssa, tärkeysjärjestyksessä ja työvaihe kerrallaan, millä varmistettiin kehityksen oikea suunta ja haluttu lopputulos. Tiimi muodostettiin kunkin tilanteen mukaisesti uudelleen, hyödyntäen parhaita ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä.

– CGI:n lähestymistapa on toimiva. Kehittäjät ja käyttäjät istuivat alusta asti samoissa palavereissa sekä puhuvat kanssamme yhtä kieltä. Tapasimme säännöllisesti, joten tiesimme aina missä mennään ja tarpeitamme kuunneltiin alusta loppuun. Odotan jatkokehitystä mielenkiinnolla, Pekka toteaa.

 

Asiakashyödyt

  • Parempi ymmärrys ilmiöiden syistä ja seurauksista tehostaa työn tekemistä ja parantaa koko Suomen raideliikennettä.
  • Pilvipohjainen AWS-ympäristö skaalautuu tarpeiden mukaisesti ilman laiteinvestointeja, ja uusien ominaisuuksien lisääminen onnistuu vaivattomasti.
  • Itse ylläpidettävistä palvelimista luopuminen lisää toimintavarmuutta sekä mahdollistaa datan kustannustehokkaan ja pitkäaikaisen säilytyksen tulevia tarpeita varten.
  • Helppokäyttöinen järjestelmä vähentää manuaalisen työn määrää ja tehostaa tiedonjakelua.
  • Ketterän kehityksen menetelmät ja aktiivinen vuorovaikutus varmistavat halutun lopputuloksen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Julia Heiskanen
Johtaja, liikenteen palvelut
CGI
040 841 0105
julia.heiskanen@cgi.com