Datahub sekä sähkön myyjävetoinen markkinamalli eivät vain vapauta kilpailua sähkömarkkinoilla. Markkinatoimijoiden, Energinetin sekä CGI:n yhteistyönä kehitetty ja toteutettu kattava it-ratkaisu perustuu Big data -tiedonkeruuseen ja muodostaa perustan digitaaliselle muutokselle sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiselle.

Olemme luoneet yhdessä sähkömarkkinoiden palvelualustan vuosiksi eteenpäin.

Martin Lervad Lundø, datahubista vastaava osastojohtaja, Energinet

Tanskassa 1. huhtikuuta 2016 voimaan astuneen sähkömarkkinoiden myyjävetoisen markkinamallin (yhden laskun malli)toteuttaminen on sujunut hyvin. Siitä voi kiittää paljolti kokemusta, jota sekä markkinatoimijoille, Energinetille että CGI:lle on kertynyt datahubin vuoden 2013 ensimmäisen version käyttöönotosta. Onnistunut käyttöönotto antaa Energinetille mahdollisuuden keskittyä tuleviin toimenpiteisiin tiiviissä yhteistyössä Tanskan sähkömarkkinoiden toimijoiden kanssa:

– Ylipäätään on upeaa saada datahubin kaltainen monimutkainen järjestelmä toimimaan sujuvasti kaikkien uusien toimijoiden kanssa, mutta  datahubin kytkeminen noin sataan ulkoiseen it-järjestelmään on kaikkein kiinnostavin osuus, kertoo Martin Lervad Lundø, Energinetin datahubista vastaava osastojohtaja.

Energinetin ja CGI:n kumppanuus sekä tiivis yhteistyö markkinatoimijoiden kanssa on luonut perustan Energinetin menestymiselle.

– Järjestelmän toimittajana CGI vastaa Tanskan sähkömarkkinoiden keskeisestä osasta. Yhteistyö CGI:n asiantuntijoiden kanssa antaa meille ammatillista pätevyyttä. Sitoutuminen ja halu oppia puolin ja toisin ovat aitoja. Olemme luoneet yhdessä sähkömarkkinoiden palvelualustan vuosiksi eteenpäin, Martin Lervad Lundø toteaa.

Järjestelmän toimittajana CGI vastaa Tanskan sähkömarkkinoiden keskeisestä osasta. Yhteistyö CGI:n asiantuntijoiden kanssa tarjoaa meille ammatillista pätevyyttä.

Martin Lervad Lundø, datahubista vastaava osastojohtaja, Energinet

Kuuntele haastatteluvideolta, mitä Energinet ja CGI kertovat projektista.

Pienoiskuva