RTK-Palvelu Oy tehostaa ja tarkentaa liikkuvan työn ohjausta ja työnajanseurantaansa Mobilog-ratkaisun avulla. CGI:n toimittama mobiiliratkaisu helpottaa palkkahallinnon työtä ja vapauttaa samalla esimiehille enemmän aikaa asiakaspalveluun. 

RTK-Palvelu Oy on suomalainen kiinteistöpalveluiden erikoisosaaja. Heidän palveluksessaan on yli 3 000 ammattilaista, jotka huolehtivat erilaisista kiinteistöistä ympäri Suomen.

Asiakkaamme haaste

Asiakkaamme haasteena olivat kenttätyön suorittamiseen aikoinaan hankitut järjestelmän, jotka eivät enää tukeneet organisaation tarpeita. Asiakas halusi löytää ratkaisun, helpottaa palkkahallinnon työtä ja vapauttaa samalla esimiehille enemmän aikaa asiakaspalveluun. Kiinteistöpalvelun toimialalla keikkatyö on tavallista, joten sen tehostaminen ja paremman asiakaspalvelun tuottaminen ovat tärkeitä asiakkaalle. 

Kiinteistöhuolto on tyypillisesti keikkatyötä. Työajan virheetön kirjaaminen ja tarkka seuranta ovat tämän takia tärkeitä edellytyksiä niin asiakaspalvelun kuin liiketoiminnan näkökulmasta.

- Vesa Ihatsu, RTK-Palvelu Oy:n aluejohtaja

Ratkaisumme

Ratkaisumme on Mobilog-järjestelmä, joka on johtava liikkuvan työnohjauksen ratkaisu, ja jolla on päivittäin yli 15 000 käyttäjää niin julkissektorilla kuin yksityisellä puolella. 

Hanke alkoi POC-todennusvaiheella (Proof of Concept) jonka avulla osapuolet todensivat etukäteen ratkaisun toimivuuden ja varmistivat, että se täyttää RTK-Palvelun tarpeet. Tässä vaiheessa myös määritettiin yhteistyössä kuinka järjestelmä sovitetaan asiakkaan nykyiseen järjestelmäympäristöön ja –prosesseihin. 

Vuosien yhteistyö CGI:n ja RTK-Palvelun välillä mm. Sonet –toiminnanohjauksen parissa on tuonut syvällistä osaamista asiakkaan ydinliiketoiminnasta, joka edesauttaa käyttöönottoprojektin onnistumista. Tarkoituksena oli luoda ratkaisu, joka toimii saumattomasti asiakkaan nykyisten järjestelmien kanssa. 

Mobilogin avulla asiakas pystyy tuottamaan tasalaatuisempaa palvelua asiakkailleen sekä helpottamaan palkkahallinnon työtä. Tämä tukee omalta osaltaan asiakkaan palvelulupauksen täyttymistä heidän omille asiakkailleen sekä nopeuttaa ja tarkentaa palkanlaskentaa. 

CGI:llä on hyvä ymmärrys liiketoiminnastamme ja järjestelmien teknisistä erityispiirteistä. Se näkyy siinä, miten hyvin ratkaisu istuu kiinteistöalan tarpeisiin ja miten hyvin käyttöönottoprojekti on edennyt.

- Vesa Ihatsu, RTK-Palvelu Oy:n aluejohtaja

Menestystarina

CGI on tehnyt pitkään yhteistyötä asiakkaan kanssa ja yhteistyön laajentuminen on hieno osoitus siitä, että myös asiakas on kokenut hyötyvänsä yhteistyöstä. Aiemmin CGI:n rooli painottui toiminnanohjaukseen, kuten talouteen, palkanlaskentaan ja laskutukseen. 

Asiakkaan tavoitteena oli työnohjauksen ja työajankeruun digitalisointi sekä automatisointi. Tarkoituksena oli samalla prosessin virheettömyyden parantaminen. Mobilogin avulla tavoitteena on vähentää palveluesimiesten aikaa tietokoneen ääressä sekä puhelimessa työntekijöiden kanssa ja lisätä heidän aikaansa asiakkaiden luona. Samalla pyritään luomaan helpotusta palkkahallintoon virheiden vähentämiseksi, joka taas takaa taloudellisia kustannussäästöjä asiakkaalle.
Kiinteistöpalvelu on tyypillisesti keikkatyötä, joten työajanseurannan kirjaaminen oikein on tärkeää. Jos esimerkiksi siivooja ei pääse jostain syystä paikalle siivoamaan rappukäytävää, niin palveluesimies saa siitä tiedon ja ehtii ohjaamaan toisen siivoojan paikalle. Asiakkaan palvelukokemus säilyy hyvänä, kun työ saadaan hoidettua sopimuksen mukaisesti.

Mobilogin avulla kerätään myös tietoa siitä, kuinka kauan eri kohteissa kuluu työaikaa. Datan avulla voidaan luoda kannattavuusanalyysejä ja niiden avulla taas parantaa mm. tarjousten tarkkuutta sekä asiakaspalvelua.

Miksi CGI?

CGI on luonut johtavan liikkuvan työnohjauksen ratkaisun, jonka avulla asiakas pystyy tehostamaan toimintaansa sekä parantamaan asiakaspalvelun laatua. CGI:llä on pitkä kokemus toiminnanohjauksesta, palkkahallinnosta, laskutuksesta sekä digitalisaatiohankkeista, jotka edellyttävät vaativia järjestelmäliityntöjä sekä –automaatiota.

 

Asiakashyödyt

  • Virheettömyyden varmistaminen

  • Ajankäytön tehostaminen

  • Taloudelliset kustannussäästöt

  • Työajanseurannan oikeellisuus

  • Asiakaspalvelun parantaminen

 

Hyödynnetyt teknologiat ja palvelut

Mobilog on liikkuvan työnohjauksen järjestelmä, jonka avulla organisaatio pystyy parantamaan palvelulaatua ja tuottavuutta

 


Oppaamme kertoo miten liikkuvan työn toiminnanohjausjärjestelmä CGI Mobilog auttaa tehostamaan kenttätyötä, sujuvoittaa liikkuvan työn suunnittelua ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen tiedolla johtamisen keinoin. Lataa ilmaiseksi!

Lataa opas työnohjauksen kehittämiseen