Helsingin yliopisto yhdistää syvällisen tieteenalaosaamiseen, tieteidenvälisen tutkimuksen ja korkeatasoisen opetuksen. Helsingin yliopisto on valittu maailman arvostetuimpien yliopistojen joukkoon ja sillä on merkittävä rooli yhteiskuntamme sivistyksellisen pääoman ylläpitämisessä ja kehittämisessä.   

Helsingin yliopisto on julkaissut vuosien 2021-2030 strategian, jonka tavoitteena on tehdä Helsingin yliopistosta vahvempi sivistyksen ja hyvinvoinnin luoja, tieteen voimalla – maailman parhaaksi. Strategia rakennettiin koko yliopistoyhteisön sekä sidosryhmien yhteistyöllä ja sen perustan muodostavat jokapäiväistä toimintaa ohjaavat yhteiset arvot totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. 

Yliopiston auditorio ja tekstiä

 

Strategiatyökalu Suunta ohjaa Helsingin yliopiston yksiköiden strategisia tavoitteita ja helpottaa henkilöstön arkea  

Yliopiston neljä strategista valintaa antavat tavoitteet siitä, mitä yliopisto haluaa saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden seurannan ja arkisen työskentelyn helpottamiseksi CGI ja Helsingin yliopisto lähtivät yhdessä luomaan strategiatyökalua, johon yliopiston vastuuhenkilöt voivat sujuvasti kirjata ja seurata tavoitteiden etenemistä.  

”Strategiamme toteuttamiseen osallistuu koko yliopiston henkilöstö ja tästä syystä tarvitsimme selkeän ja käyttäjäystävällisen työkalun käyttöön monimutkaiseen ympäristöön. Osallistimme tulevia käyttäjiä jo määrittelyvaiheessa suunnitteluprosessiin. Tarvitsimme kattavan kuvan eri käyttötarpeista, jotta työkalu aidosti tukee jokapäiväistä toimintaamme läpi organisaation” tiivistää Markus Kajanto, Helsingin yliopiston projektijohtaja.

Visuaalisuus ja responsiivisuus olivat alusta lähtien tärkeimpiä kriteerejä työkalulle, ja helppokäyttöisyys oli avainasemassa, kaikki tarvittava tuli ”nähdä yhdellä silmäyksellä". Strategiatyökalun tuli tukea myös toiminnanohjausta. Työkalua testattiin käyttäjillä pitkin matkaa ja koko ajan käynnissä oli aktiivista vuoropuhelua eri yksiköiden johtajien välillä.

Suunta on otettu Helsingin yliopistolla laajemmin käyttöön alkusyksystä 2020 ja käyttäjämäärät ovat lisääntyneet, joten uusiakin kehityskohteita on havaittu, joita toteutetaan käyttäjien toiveiden mukaan.

  

Suunta kohti tulevaa

Suunta on huomattavasti helpompikäyttöisempi kuin Helsingin yliopistolla aiemmin käytössä ollut työkalu. Visuaalisuus on tuonut lisää selkeyttä ja järjestelmä on informatiivisempi. Suunnan avulla on saavutettu se mitä toivottiin, se on tuonut helpotusta strategiseen suunnitteluun. Myös käyttöönotto on sujunut mutkattomasti eikä massiivisia opastuspalavereita ole tarvinnut järjestää. Suunta on intuitiivinen käyttää ja halutut asiat löytyvät helposti.

Miksi CGI?

CGI tarjoaa Helsingin yliopistolle vankkaa osaamista strategisen työkalun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tiimin yhteistyö on toimivaa ja Helsingin yliopisto on kokenut positiiviseksi CGI:n teknisten asiantuntijoiden kyvyn pukea monimutkaisetkin tekniset asiat helposti ymmärrettävään muotoon.

 

Kiinnostuitko - ota yhteyttä! 

Anni Mantere
Director Consulting Services
CGI
050 566 3853
anni.mantere@cgi.com

Markus Kajanto
Projektijohtaja
Helsingin yliopisto
050 556 0803
markus.kajanto@helsinki.fi