Sisäilmaratkaisujen teknologiajohtaja Halton valitsi Lahden yksikön toiminnanohjausjärjestelmänsä uudistajaksi CGI:n. Halton Marinen Lahden yksikössä pilotoitu pilvi-erp ketteröittää yhtiön operatiivista toimintaa. Tavoitteena on yhtenäistää koko globaalin konsernin toiminnanohjaus.

Halton Group on vaativien tilojen sisäilmaratkaisujen globaali teknologiajohtaja, joka toimii yli 35 maassa ympäri maailmaa. Kun Haltonin Lahden yksikössä koitti aika päivittää paikallisesti ylläpidettävä toiminnanohjausjärjestelmä pitkälle tulevaisuuteen kantavalla pilvipohjaisella järjestelmällä, pilottikohteeksi valikoitui laivahyttien, ammattikeittiöiden ja energiantuotantoympäristöjen sisäilmaratkaisuja tarjoavan Halton Marinen Lahden yksikkö ja toimittajaksi Haltonin pitkäaikainen Microsoft-kumppani CGI.

Halton Marinen Lahden yksikön projektipäällikkönä toimiva järjestelmäasiantuntija Olli Hakkola kertoo, että yhtiön strategisena tavoitteena on kulkea digitalisaation etulinjassa. Järjestelmäuudistuksella tavoiteltiin ennen kaikkea operatiivista tehokkuutta: kun data kulkee sujuvasti, prosessit ovat sujuvampia ja arkipäivän operatiivinen tehokkuus paranee.

Ytimessä asiakaslupausten lunastus

Haltonin Lahdessa valmistamia tuotteita käyttävät muun muassa maailman suurimmat valtameriristeilijät ja vaativat energiatuotantolaitokset, joiden ilmanvaihtolaitteilta vaaditaan äärimmäistä toimintavarmuutta. Hakkolan mukaan Lahdessa tiedonvaihto asiakkaiden ja toimittajien suhteen on pitkään ollut dokumenttipohjaista.

”Kun asiakasräätälöintiin liittyy huomattava määrä suunnittelutietoa, kasvaa dokumentaation määräkin mittavaksi. Haussa oli ratkaisu, jolla myös suunnitteluketju saadaan integroitua toiminnanohjaukseen”, Hakkola kertoo.

Se toteutui, samoin kattava mobiilikäyttöä tukeva varastonhallinta sekä projektikohtainen seuranta ja BI tiedolla johtamisen avuksi. Tuotehallinta parani, kun se tuotiin lähemmäksi operatiivista järjestelmää integroidun PLM-osion avulla. Hakkolalta kiitosta saa etenkin se, että Microsoftin teknologiassa mukaan saadaan myös kolmannen osapuolen tuotteita.

Integroidun CRM-osion myötä mukana ovat nyt myös myynnin ja markkinoinnin prosessit. Myynnin ennustaminen on suuri kiinnostuksen kohde.

”Työmaa on iso, mutta siinä on suuria mahdollisuuksia, kun kykenemme paremmin vastaamaan kysyntään. Marine-liiketoiminnassa tiedetään, milloin laivaprojektit alkavat, mutta prosessit ovat pitkiä sen suhteen, milloin omia tuotteita voidaan tarjota – puhutaan joskus jopa vuosista. Kun saamme ennustettua myyntiä, voimme olla valmiita oman osaamisen ja kapasiteetin suhteen, kun tilaukset tulevat sisään”, Hakkola kertoo.

Loppuasiakkaille uudistus näkyy muun muassa sähköisen laskutuksen sekä parantuneen dokumentaation hallinnan myötä.

”Kykenemme palvelemaan asiakasta monipuolisemmin ja takaamaan paremmin esimerkiksi jäljitettävyyden räätälöidyille caseille. Kun löydämme helposti tiedot siitä, mitä asiakkaalle on toimitettu, pystymme tarjoamaan ketterämmin varaosia ja palveluita. Lopputarkastuksissa kykenemme paremmin osoittamaan asiakkaalle laatutarkastusten ja -prosessien toimivuuden”, Hakkola toteaa.

Mikä tärkeintä, asiakaslupaukset pystytään nyt lunastamaan vielä entistäkin varmemmin ja nopeammin.

”Prosessimaisten toimintatapojen ansiosta pystymme entistä paremmin reagoimaan muutoksiin ja pitämään omat lupauksemme. Se on meille ydinjuttu erp-kokonaisuudessa.”

Haltonin hitsaaja työssään
Ytimessä asiakaslupausten lunastus
 
Prosessimaisten toimintatapojen ansiosta pystymme
entistä paremmin reagoimaan muutoksiin ja
pitämään omat asiakaslupauksemme.
 
Se on meille ydinjuttu erp-kokonaisuudessa.
Meillä oli tosi vahva luotto, että CGI:n kanssa tämä onnistuu. Saimme käyttöönottoprojektiin huipputiimin, jossa ei ollut yhtään heikkoa lenkkiä, ja projektia oli mukava viedä eteenpäin.

Olli Hakkola Järjestelmäasiantuntija, Halton Marine Oy

Huipputiimissä hyvä tunnelma

Järjestelmäkokonaisuus rakennettiin Microsoft Dynamics 365 -liiketoimintasovelluksilla ja MS Azurella. Hakkola toteaa, että aiemmasta Dynamics AX -järjestelmästä pilvipohjaiseen Dynamics 365 -ratkaisuun siirryttäessä perusprosessit eivät juurikaan muuttuneet. Käyttäjäkokemus sen sijaan muuttui paljonkin. SaaS-palveluun hypättäessä muuttuivat myös tietoturvaan liittyvät asiat.

”Selainkäyttöliittymä on suurelta osin parantanut tekemistä, mutta osalle se on saattanut aiheuttaa kitkaakin. Lopulta, kun esimerkiksi tuotannon ja varaston projekteissa data on saatu kohdalleen, järjestelmä on saanut paljon kiitosta.”

Halton valitsi järjestelmäuudistuksen toimittajan tarjouskilpailun perusteella. Vaakakupissa painoivat etenkin CGI:n tarjouksen realismi ja rohkeus.

”Siinä oli uskallettu tehdä realistisia arvioita työmäärästä ja meillä oli tosi vahva luotto, että CGI:n kanssa tämä onnistuu. Saimme käyttöönottoprojektiin huipputiimin, jossa ei ollut yhtään heikkoa lenkkiä, ja projektia oli mukava viedä eteenpäin. Hankaluuksistakin rämmittiin läpi, kun oli yhteinen tahtotila ja yhteinen maali. Projektissa oli tosi hyvä tunnelma koko ajan: pystyimme keskustelemaan muistakin kuin pelkistä työasioista ja olimme samaa tiimiä”, Hakkola kiittelee.

CGI:n konsultointijohtaja Teemu Vierimaa on samoilla linjoilla. Hän pitää projektia luottamuksenosoituksena hyvälle ja pitkäaikaiselle yhteistyölle Halton Marinen kanssa.

”Pystyimme tukemaan asiakasta jo ratkaisuvalinnassa ja vertailemaan eri teknologiavaihtoehtoja globaalilla tasolla. Asiakas tiesi hyvin, mitä haluaa, ja myös yhteistyöhenki oli harvinaisen hyvä”, kehaisee Vierimaa.

Asiakkaalta kiitosta saavat myös CGI:n teknologiaosaaminen ja toimialatuntemus: CGI ymmärtää hyvin Haltonin tarpeet ja prosessit.

”Molemminpuolinen ymmärrys asioista ei aina ole itsestään selvää. Olemme projektin aikana kyenneet viemään eteenpäin sellaisia asioita, joista on meille oikeasti hyötyä. Erityisen hienoa on, että ei ollut liikaa esimerkiksi myyjän tai tuotannon lasit silmillä vaan kokonaisuus oli tasapainoinen. Oli hienoa seurata, että kaikki saivat jotain hyvää”, Hakkola sanoo.

CGI:n etuihin lukeutuivat myös globaali kyvykkyys ja maailmanlaajuinen organisaatio. Haltonilla on edustusta 60 maassa ja valmistusta kymmenessä. Se tarvitsi kumppanin, jonka tukiverkko pystyy palvelemaan asiakasta kaikilla aikavyöhykkeillä 24/7.

”Kirsikkana kakun päälle CGI on ottanut hienosti huomioon kestävän kehityksen ja ympäristön. Myös meillä Haltonilla on selkeitä strategisia kohteita, joissa olemme tehneet viime vuosina paljon. Nämä ovat entistä tärkeämpiä asioita, kun maailma on tällaisessa asennossa kuin on. Veikkaan, että ne korostuvat entisestään tulevina vuosina”, sanoo Hakkola.

Tiimityöskentelyn hyvä tunnelma
Haltonin sisäilmaratkaisu ravintolakeittiöön

Merkittäviä säästöjä skaalaamalla

Lahdessa pilotoitu järjestelmä on mahdollista ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti. Tahtotila koko konsernin yhteisen digitaalisen toimintaympäristön saamiseksi on Hakkolan mukaan vahva. Nyt Halton Groupilla on käytössä monia ja eri aikaan käyttöön otettuja järjestelmiä, joita tulevaisuudessa päivitetään ja harmonisoidaan tarpeen mukaan.

”Pilottiprojektin läpiviennin avulla Haltonilla on mahdollisuus skaalata samaa järjestelmää myös muihin yksiköihin ja ulosmitata mahdollisia synergioita. Me Lahdessa olemme innokkaita ottamaan vastaan uusia haasteita sekä jalostamaan asioita ja viemään niitä eteenpäin. Katsotaan, missä vaiheessa ne ovat kypsiä jalkautumaan muuallekin”, Hakkola pohtii.

Lisäksi käyttöönoton jälkeen on tavoitteena liiketoiminnan läpinäkyvyyden edistäminen esimerkiksi kehittämällä raportointia ja analytiikkaa. Se mahdollistaa yhteismitallisen näkyvyyden yksiköiden toimintaan konsernitasolla.

”Toiminnallisen tehokkuuden taustalla on aina kustannusten ja laatuvirheiden pienentäminen ja sitä kautta kannattavuuden parantaminen. Liiketoimintaprosesseista pyritään löytämään kohdat, joissa on vielä parannettavaa”, Hakkola sanoo.

Haltonin sisäilmaratkaisu ammattikeittiöön

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Hakkola toteaa, että uutta kehittäessä tulee aina yllätyksiä ja ketterän kehityksen menetelmissä aikataulut voivat joustaa. Toiminnanohjausjärjestelmän implementointi sujui kuitenkin ”oppikirjan mukaan”. Nyt Haltonilla opetellaan elämää kolme automaattista päivitystä vuodessa saavan erp-ratkaisun kanssa. Jatkuvaan ylläpitoon on ollut helppo siirtyä, kun mukana on samoja ihmisiä, jotka olivat mukana itse projektissa.

”Jatkuvapäivitteinen erp oli meille uusi asia, jota emme osanneet ennakoida ihan niin hyvin kuin olisi pitänyt, mutta nyt kun kolmas päivitys on tulossa, meillä on jo tuntuma asiaan. Uusi toimintamalli edellyttää hyvää ennakkosuunnittelua ja tähän olemme saaneet hyvin tukea CGI:n jatkuvan palvelun kautta.”

Mitä vinkkejä projektipäällikkö antaisi vastaavan ratkaisun käyttöönottoa nyt harkitseville? Ennen kaikkea, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, Hakkola kiteyttää

”Kun mukana on luotettava partneri, joka osaa sparrata sitä omaa suunnitelmaa ja tehdä siitä projektin, ei kannata jäädä odottamaankaan. Teknologiana Microsoftilla on hyvin mittava tuotekehitysporukka ja tällä erpillä tulee olemaan pitkä elinkaari ja mahdollisuuksia monen liiketoiminnan hallintaan. Ratkaisuna se on mainio, ja kun se on hyvin hallinnassa ja resurssit on mitoitettu hyvin molemmin puolin, ei se sitten ole muuta kuin tekemistä.”

Sekin on Hakkolan mielestä tärkeää, että yhdessä tekeminen on kivaa: innokkuus tarttuu ja antaa virtaa tekemiseen.

”Projektipäällikkönä oli helppo toimia, kun pystyi luottamaan CGI:n konsulttien vahvaan osaamiseen ja näkemykseen. Vähintään yhtä tärkeää oli myös konsulttien aktiivisuus ja innokkuus. Se motivoi myös Haltonin tiimiä tekemään parhaansa, jotta projekti pysyy tavoitteessa ja aikataulussa. Itselle tämä oli haastavin projekti, jota olen Haltonilla tehnyt, mutta myös mielekkäin. Nyt teimme jotain sellaista, josta on meille hyötyä tosi pitkäksi aikaa”, Hakkola iloitsee.

Microsoft D365 -pohjainen kokonaisratkaisu

  • Tuotehallinta lähemmäksi operatiivista järjestelmää integroidun PLM-laajennuksen avulla
  • Myyntimahdollisuudet, markkinointi ja myynnin toteuman seuranta integroidun CRM-osion avulla
  • Kattava mobiilikäyttöä tukeva varastonhallinta
  • Projektikohtainen seuranta ja BI auttamaan tiedolla johtamista
  • Pilvipohjaisena helpommin operoitava järjestelmä
  • Otettavissa käyttöön maailmanlaajuisesti kaikissa yksiköissä
  • Pilviratkaisun evergreen päivitykset valmiiksi aikataulutettuina ja helposti otettavina paketteina
Nainen tabletilla tehdashallissa