Tove Mylläri on luonut uraa IT-alalla ilman korkeakoulututkintoa ja puolustanut ärhäkkäästi naisten ja vähemmistöjen asemaa. Hän on auttanut kymmeniä naisia uransa alkuun ja tarjonnut osaamistaan niin mentoroinnin, hallitustyöskentelyn kuin advisory boardien kautta. CGI:n Women to Women -verkosto valitsi hänet WomanITy 2022 -palkinnon voittajaksi, sillä hän on tehnyt määrätietoisesti ja systemaattisesti työtä tasa-arvon ja moninaisuuden eteen.

Tove on rakentanut omannäköistä polkua IT-alalla ja hän on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vahva tahto ja osaaminen voivat viedä eteenpäin. Tove tulee duunariperheestä ja kiinnostui teknologiasta jo lapsena. Vaikka koulutusta ei perheessä arvostettu, lapsille hankittiin erilaisia teknisiä vempaimia, jotka vahvistivat Toven kiinnostusta teknologiaan.

Myöhemmin aikuisiällä teknologia-ala vei mennessään, mutta alku ei ollut helppo. Miesvaltaiselle alalle astuminen oli Tovelle hätkähdyttävä kokemus:

”Kun siirryin IT-alalle ja aloitin konsultin työt, oli järkytys huomata, miten vähäistä monimuotoisuus oli. Ala oli hyvin miesvaltainen, eikä inkluusiosta voinut edes puhua, kun ei ollut sitä diversiteettiäkään”, Tove kertoo.

Tehtyvään yli kymmenen vuoden IT-konsulttiuran alan eri yrityksissä, Tove löysi omien arvojensa mukaisen työyhteisön Yle News Labistä, jossa hän työskentelee ”kokeilut ja yhteistyöhankkeet” tiimin vetäjänä ja projektipäällikkönä. Tässä työssä hän pääsee edistämään journalismin tulevaisuuteen liittyviä palveluita demokratian ja digitalisaation näkökulmasta.

Työnsä ohella Tove on pyrkinyt auttamaan naisia ja vähemmistöjä niin laajamittaisemmalla vaikuttamistyöllä Agile Finlandin ja Mothers in Business -verkoston hallituksissa kuin henkilökohtaisemmalla mentoroinnilla ja valmentamisella. Tovella on kokemusta myös start-uppien advisory boardeista.

”Olen itse joutunut raivaamaan tietäni IT-alalla ja opettelemaan monia alan käytäntöjä kantapään kautta. Halusin helpottaa muiden alalle hakeutuvien naisten ja vähemmistöjen tietä ja jakaa oppejani ja kokemuksiani matkan varrelta”, Tove jatkaa.

CGI:n Women to Women -verkosto vakuuttui Toven aidosta halusta luoda vaikutusta ja jättää positiivinen jälki työllään. 

“Tovesta huokuu aito halu tehdä maailmasta parempi paikka, mikä on WomanITy-kilpailun pääkriteeri. Meidät vakuutti etenkin se, että Tove on tehnyt tavoitteellisesti töitä tasa-arvon eteen työurallaan. Näin hän toimii vilpittömänä inspiraationa, rohkaisijana sekä uranuurtajana myös muille.”, kertoo Aliisa Hellström CGI:ltä.

Vähemmistöjen puolustaja on toisille esikuva, toisille vaikea nainen

Tovella on ollut nuoresta saakka sisäsyntyinen tarve olla heikomman puolella. Hänen arvonsa – vapaus, hyväksyntä, terveys ja läsnäolo – ovat toimineet kompassina työelämässä. Esimerkin näyttäminen, valmentaminen ja ihmisten voimaannuttaminen ovat niitä keinoja, joilla hän on pyrkinyt tekemään muutosta. Työ ei kuitenkaan ole aina ollut helppoa, ja Tove on kohdannut urallaan niin vastustusta kuin nimittelyäkin. 

”Minua on nimitelty ämmäksi montaa kertaa urani aikana. Samojen oikeuksien ja yhdenvertaisuuden vaatiminen ihmisille taustasta tai sukupuolesta riippumatta on välillä johtanut siihen, että minut on leimattu vaikeaksi naiseksi”, Tove kertoo.

Vaikka haasteiden ratkominen on tärkeää rakenteiden tasolla, myös yksilöllä on mahdollisuuksia vaikuttaa. Hän kannustaakin kaikkia valtakulttuuria edustavia vähemmistöjen liittolaisiksi. Monimuotoinen ja tasavertainen työelämä on meille kaikille parempaa. Jokainen meistä voi olla aktiivinen toimija tämän tavoitteen saavuttamiseksi.  

Monimuotoiset yritykset menestyvät muita paremmin

Tove näkee, että yhteiskuntana Suomi on mennyt eteenpäin monikulttuurisuudessa ja moniarvoisuudessa, mutta IT-alalla olisi vielä kurottavaa. Monimuotoisuus on tärkeää, sillä se hyödyttää niin yrityksiä, työntekijöitä kuin loppukäyttäjiäkin. Monimuotoisuudelle olisi tilaa myös yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä.

”Monimuotoiset työyhteisöt tekevät parempia ja luovempia päätöksiä, myös niiden ajattelu on laajempaa”, Tove toteaa.

Tove puhuu myös sukupuolistereotypioista, jotka tulevat ympäröivältä yhteiskunnalta joko näkyvästi tai piiloviesteinä naisille ja muille vähemmistöille. Niiden vuoksi vähemmistöt eivät välttämättä näe itseään IT-alalla, tai koe olevansa STEM-aineisiin sopivia.

Avoin keskustelu ja vähemmistöjen tukeminen ovat avainasemassa

Tasa-arvoisempi IT-ala rakentuu monella eri tasolla ja työn pitää alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa. Tove kannustaakin yrityksiä käymään aktiivisesti keskustelua naisten ja vähemmistöjen asemasta. Lisäksi resurssien antaminen vähemmistöjen STEM-taitojen kehittämiseen olisi tärkeää. Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi koodikoulut, mentorointi, valmennukset, stipendit ja yhteistyön tekeminen koulujen kanssa. Roolimallit ovat myös tärkeitä, jotta alan mielikuvia saadaan monipuolistettua.

”Arjessa yritysten toimintatapojen tulee muuttua moninaistumisen myötä. Hyvin tärkeää on myös pohtia, miten työyhteisöistä rakennetaan inklusiivisia”, Tove kertoo.

Lopuksi Tove rohkaisee kaikkia IT-alasta kiinnostuneita naisia ja vähemmistöjen edustajia hakeutumaan alalle – paikka löytyy varmasti.

”Yksin ei kannata jäädä, meitä liittolaisia löytyy alalta jo monia. Yhdessä voimme luoda isompaa muutosta ja rakentaa tasa-arvoisempaa työelämää”, Tove lisää lopuksi.

 

Artikkelin kuva: Paavo Rytsä / Yle

 

CGI:n Women To Women -naisverkosto etsi WomanITy 2022 -kilpailun kautta inspiroivaa naista, joka rakentaa kunnianhimoisesti parempaa maailmaa IT:n parissa työskennellen. Kilpailun voittajana Tove saa palkinnoksi räätälöidyn mentorointipaketin sekä viikonlopun mittaisen miniloman Helsingin Kämp-hotellissa. CGI:n tavoitteena on lisätä merkittävästi naisten osuutta henkilöstöstä ja johtotehtävissä. CGI:n henkilöstöstä lähes 40 prosenttia on naisia, mikä on yli alan keskiarvon.