Rapporten 2020 CGI Client Global Insights presenterer funnene fra våre en-til-en-intervjuer med 1 447 ledere på tvers av de bransjene og regionene vi er tilstede i. Intervjuene er fordelt nesten 50-50 mellom tiden før og etter pandemien brøt ut. Den unike timingen av disse strategiske samtalene gir oss innsikt i hvordan prioriteringer innen virksomheter og IT raskt utvikler seg.

I år indikerte ledere et fortsatt fokus på å møte kunders og innbyggeres forventninger med en økt etterspørsel etter agility, automasjon og analyse.

BRANSJETRENDER
Topptrender etter innvirkning
1. Bli digitale for kunder/innbyggere
2. IT-modernisering
3. Driftsoptimalisering
4. Kostnadskontroll
5. Cyber Security

Å møte kundenes digitale behov fortsetter som topptrend


Å bli digitale for å møte kundenes og innbyggernes forventninger er topptrenden på tvers av bransjer i 2020, slik det var i 2019. Men fokuset på kostnadskontroll/budsjettpress og driftsoptimalisering øker i viktighet sammenliknet med fjoråret. Fokuset på Cyber Security avtar.

Pandemiens innvirkning: I intervjuene som ble holdt etter utbruddet av pandemien ser ledere en større innvirkning av Cyber Security som en trend enn de gjør for kostnadskontroll.

 

FORRETNINGSPRIORITERINGER
Topp forretningsprioriteringer etter viktighet
1. Kunde/innbyggeropplevelse
2. Bli digitale for kunder/innbyggere
3. Driftsoptimalisering
4. IT-modernisering
5. Agil leverandørkjede

Kundeopplevelse er ny topp forretningsprioritet


Ledere indikerer et økende fokus på kundeopplevelse, i tillegg til en økende prioritering av forsyningskjedens smidighet. For kommersielle ledere er forretningsagilitet den tredje høyeste prioriteringen; men ikke for ledere i det offentlige. Den største hindringen fra å nå disse prioriteringene er nå kulturendringer og endringsledelse, som erstatter kostnads-/budsjettpress.

Pandemiens innvirkning: I intervjuer som ble holdt etter utbruddet av pandemien er antall ledere som nevner den agile leverandørkjeden mye høyere.

 

IT-PRIORITERINGER
Topp IT-prioriteringer etter viktighet
1. Bli digitale for kunder/innbyggere
2. IT-modernisering
3. Cyber Security
4. Skyleveransemodeller
5. Regulativer

Å bli digitale er den nye IT-topprioriteringen


I 2020 er det å bli en digital virksomhet det som stiger til topp som en IT-prioritering, før IT-modernisering i år. Cyber Security og skyleveranser øker også som prioriteringer.

Pandemiens innvirkning: I intervjuer som ble holdt etter utbruddet av pandemien øker Cyber Security og skyleveransemodeller i viktighet.

I år sier 12% av ledere at de ser resultater fra virksomhetens digitale strategier, opp fra 10% i 2019. De virksomhetene som oppnår resultater fra digitale strategier har flere fellestrekk.

% SOM SKAPER RESULTATER FRA VIRKSOMHETENS DIGITALE STRATEGIER

16%

Bruk av betydelig administrerte tjenester

27%

Implementering av forbedret automatisering

29%

Svært agile forretningsmodeller

 

Globalt sier 81% av ledere at de trenger å utvikle sin forretningsmodell for digitalisering, og 4% sier at utviklingen er ferdig. I tillegg indikerer 18% av ledere at deres forretningsmodell er svært agil når det kommer til å adressere digitalisering (en score på 8-10, med maks på 10) sammenliknet med 14% i 2019.

Analytics topper digitale initiativer og innovasjonsinvesteringer

Når det gjelder topp digitale initiativer så er analytics oftest nevnt (74%), fulgt av ansattproduktivitet (46%) og automatisering/robotics (42%). I et treårsperspektiv fortsetter også analytics å være den topp planlagte innovasjonsinvesteringen (70%), fulgt av Cyber Security (66%) og agil IT (45%).

 

Helping a major Canadian bank automate financial relief programs to optimize costs and customer care

Interessen for managed services økte betydelig etter utbruddet av pandemien

I år spurte vi ledere om å dele grunnen til å bruke managed services. De vanligste tilbakemeldingene er for å spare kostnader og ivareta kontroll. De lederne som ble intervjuet etter utbruddet av pandemien viser til en markant økning i planlagt bruk av betydelig applikasjonsforvaltning og managed services.

% som planlegger å utnytte managed applications i løpet av tre år

2020 post-pandemiutbrudd (42%)


2020 før pandemiutbrudd (35%)


2019 (34%)


 

Business and IT Alignment

Business og IT

For tredje år på rad har IT- og forretningsledere blitt intervjuet og rangert hvor fornøyde de er med sin egen IT organisajson. 10 ulike nøkkelfaktorer gir et sammenlignbart resultat på forretnings- og IT-tilfredshet, både innenfor en branjse og på tvers av sektorer.

Vil du gå videre i din reise mot IT i verdensklasse?

Lær hvordan!

Respond. Rebound. Reinvent.

Respond. Rebound. Reinvent.

CGI bistår virksomheter med våre tjenester, løsninger og innsikter slik at kundene kan respondere på uventede utfordringer. På denne måten kan de komme effektivt tilbake og finne nye måter å jobbe på gjennom alle fasene i en pandemikrise.

Lær mer om vår 3R-kampanje

Snakk med en CGI-ekspert

Snakk med en CGI-ekspert

Kunne du tenke deg å ta en uforpliktende prat med en av våre bransjeeksperter for å lære mer om våre funn fra intervjuene med kunder om business og teknologitrender?

Kontakt oss