EN GLOBAL ANTENNE FOR BRANSJEBASERT BESTE-PRAKSIS FOR Å FORBEDRE GEVINSTENE AV DINE IT- OG FORRETNINGSINVESTERINGER

Hvert år samler vi kundesynspunkter på trendene som påvirker deres virksomheter og bransjer, sammen med deres forretnings- og IT-prioriteringer. Gjennom CGI Client Global Insights analyserer vi disse funnene for å kunne gi våre kunder en verdifull global antenne etter bransje – basert på fakta, ikke hype – for å kunne måle og vurdere beste praksis.

Våre analysedata kommer fra en kunnskapsbase som reflekterer innsikt fra 5 500 kundevirksomheter i land som representerer 82% av verdens IT-kostnader i alle økonomiske sektorer. Den består av nærmere 1 millioner svar fra våre en-til-en-samtaler med 1 500 ledere hvert år, der halvparten er forretningsledere og halvparten er IT-ledere.

CGI kan tilby analyse og sammenstillinger for våre kunder basert på disse funnene, basert på land og økonomisk sektor (driftskostnader så vel som kapitalinvesteringer). Vi tilbyr også en vurdering opp mot de 10 egenskapene som kjennetegner virksomheter med IT i verdensklasse, målt uavhengig av forretnings- og IT-ledere.

CGI har rådgivere som bistår våre kunder innen digital strategi, IT-budsjetter, innovasjonsinvesteringer og posisjonering. Vi ser frem til å dele mer handlekraftig innsikt med deg.

Les mer om 2020 CGI Client Global Insights.

Last ned sammendraget