CGIs globale "Environmental, Social and Governance Report" for regnskapsåret 2022 (bærekraftsrapporten) beskriver hvordan vi jobber med bærekraftsrelaterte spørsmål som er essensielle for CGIs kunder og ansatte, samt andre viktige interessenter.

Konsernets bærekraftsrapport følger GRIs standard for bærekraftsrapportering, og gir en detaljert beskrivelse av vår tilnærming til bærekraft, våre rammer for en systematisk måte å jobbe på og utviklingen av vårt bærekraftsarbeid gjennom året.

Et viktig område i rapporten, og for CGIs bærekraftsarbeid, er klimamålet vårt om å ha netto null klimautslipp senest i 2030.

CGIs skandinaviske virksomhet har et miljøstyringssystem som overholder miljøstandarden ISO14001. Den svenske og norske virksomheten er miljøsertifisert. Våre robuste prosessrammer legger forholdene til rette for at vi kan integrere bærekraft både i vårt interne arbeid og i våre kunderelasjoner, noe som gjør at vi kan ha et bærekraftsperspektiv i alt vi gjør.