Sustainability

Resource center

CGIs globale "Environmental, Social and Governance Report" for regnskapsåret 2022 (bærekraftsrapporten) beskriver hvordan vi jobber med bærekraftsrelaterte spørsmål som er essensielle for CGIs kunder og ansatte, samt andre viktige interessenter. Konsernets bærekraftsrapport følger GRIs standard for bærekraftsrapportering, og gir en...

CGI gjennomfører hvert år en omfattende kundeundersøkelse som bygger på dybdeintervjuer med nesten 1700 ledere og beslutningstakere fra store virksomheter over hele verden. Blant resultatene fra den siste undersøkelsen fremkommer det at skandinaviske virksomheter ser miljømessig bærekraft som veldig viktig...

Som en del av et initiativ fra bærekraftsenteret Kiruna Sustainability Center utarbeidet kommunen og CGI et konsept for «Hidden City» (den skjulte byen). GPS-aktiverte datakilder og GIS-data fra byen, visualisert gjennom utvidet virkelighet (AR), gjør det mulig å danne seg...