CGI gjennomfører hvert år en omfattende kundeundersøkelse som bygger på dybdeintervjuer med nesten 1700 ledere og beslutningstakere fra store virksomheter over hele verden. Blant resultatene fra den siste undersøkelsen fremkommer det at skandinaviske virksomheter ser miljømessig bærekraft som veldig viktig for å skape verdi, samtidig som de har et sterkt fokus på digitalisering for å møte kundenes forventninger. Dette skaper press på virksomheter til å understøtte både bærekraft og kundeopplevelse i sin digitalisering.

Blant skandinaviske virksomheter oppgir 72% at miljømessig bærekraft er en viktig del av virksomhetens evne til å skape verdi for kunder og øvrige interessenter. 44% oppgir til og med at det er veldig viktig. Det er et dobbelt så høyt tall som for europeiske virksomheter, og fire ganger høyere enn for nordamerikanske virksomheter.

  • 57% av de globale virksomhetene anser at miljømessig bærekraft er viktig, og 21% at det er veldig viktig
  • 62% av de europeiske virksomhetene anser at miljømessig bærekraft er viktig, og 25% at det er veldig viktig
  • 44% av de nordamerikanske virksomhetene anser at miljømessig bærekraft er viktig, og 11% at det er veldig viktig

«Det er gledelig å se at skandinaviske virksomheter går i bresjen for økt miljøbevissthet og en høyere grad av bærekraft», sier Kenneth Lyford, administrerende direktør i CGI Norge. «Stadig mer miljøbevisste forbrukere skaper et stort press på virksomhetene for å ikke bare gjøre rede for, men også aktivt arbeide for økt bærekraft.»

Det å kunne kombinere transparens, sporbarhet, økt bærekraft og nye kundekrav gjennom hele den digitale verdikjeden, kommer til å bli stadig mer avgjørende fremover. Skandinaviske virksomheter ønsker også at deres digitale initiativer skal ha som mål å møte forventningene fra kunder og andre partnere. 74% av de skandinaviske virksomhetene mener dette er en av de viktigste prioriteringene i år. I Skandinavia er dette også den viktigste prioriteringen for IT-avdelingene som rangerer den 2,3 på en skala fra 1-10 der 1 er viktigst, til sammenlikning med 2,8 for IT-avdelingene i globale virksomheter.

«Teknikk og digitale løsninger er en forutsetning både for å kunne løse miljømessige utfordringer og oppfylle de stadig høyere kravene fra samfunnet, forbrukere og investorer. Mitt råd er at virksomheter bør prioritere å optimalisere hele forsyningskjeden som en del av digitaliseringen, slik at de på en effektiv måte kan arbeide videre for å bli mer bærekraftige.»

For mange virksomheter betyr det likevel en utfordring. Å kartlegge et eneste produkt kan handle om å identifisere hundrevis med datapunkter for råvarer, produksjon og logistikk. De virksomhetene som lykkes i å kombinere en heldigitalisert verdikjede i forhold til kundenes krav til transparens og bærekraft er de som vil være vinnerne fremover.

For mer informasjon om de globale resultatene i CGIs VoC, se https://www.cgi.com/en/voice-of-our-clients.

For mer informasjon om de lokale resultatene i CGIs VoC, kontakt Kenneth Lyford på kenneth.lyford@cgi.com