Overheid

Resource center

Er komt steeds meer data beschikbaar en de toepassingen zijn nagenoeg eindeloos. Maar hoe zorgen we dat de informatie inzichtelijk blijft en hoe geef je complexe informatie eenduidig weer op een kaart. Stel, je hebt al je ruimtelijke gegevens verzameld...

Van bruggenonderhoud tot vegetatiemonitoring en van veilig transport tot de veiligheid van militairen. Satellietdata levert een waardevolle bijdrage aan heel verschillende maatschappelijke vraagstukken, zo bleek tijdens het iBestuur congres.

Aan beveiligingscamera’s, agenten met bodycams en smartphonefilmende omstanders zijn we inmiddels gewend. Maar er zijn meer manieren om onveilige situaties te signaleren. Objecten, slimme apparaten, voertuigen: alles kan voorzien worden van digitale sensoren die allang meer kunnen dan alleen zien...

De eerste minicompetitie binnen de nieuwe raamovereenkomst applicatiediensten van Logius is gewonnen: de komende 7 jaar blijft CGI de applicaties XML Aggregator en Simulator eTD (eHerkenning) beheren en doorontwikkelen.

De krachtenbundeling tussen Rijk en markt krijgt een impuls in de I-strategie Rijk. Een hoog niveau van kennisuitwisseling maar ook gezamenlijke opleidingstrajecten. CIO Rijk Lourens Visser en Dirk de Groot van CGI lichten het nieuwe elan toe.

Frank Wieland
Frank Wieland

De veiligheid regisseren in de sensorsamenleving

16 May 2022 Aan beveiligingscamera’s, agenten met bodycams en smartphonefilmende omstanders zijn we inmiddels gewend. Maar er zijn meer manieren om onveilige situaties te signaleren. Objecten, slimme apparaten, voertuigen: alles kan voorzien worden van een digitale sensor die allang meer kan dan alleen...

De branchevereniging GeoBusiness NL heeft in een brief aan minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een reactie gegeven op het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Naast deze reactie, die de titel ‘Investeren in...