Overheid

Resource center

Er komt steeds meer data beschikbaar en de toepassingen zijn nagenoeg eindeloos. Maar hoe zorgen we dat de informatie inzichtelijk blijft en hoe geef je complexe informatie eenduidig weer op een kaart. Stel, je hebt al je ruimtelijke gegevens verzameld...

Aan beveiligingscamera’s, agenten met bodycams en smartphonefilmende omstanders zijn we inmiddels gewend. Maar er zijn meer manieren om onveilige situaties te signaleren. Objecten, slimme apparaten, voertuigen: alles kan voorzien worden van digitale sensoren die allang meer kunnen dan alleen zien...

De eerste minicompetitie binnen de nieuwe raamovereenkomst applicatiediensten van Logius is gewonnen: de komende 7 jaar blijft CGI de applicaties XML Aggregator en Simulator eTD (eHerkenning) beheren en doorontwikkelen.

De krachtenbundeling tussen Rijk en markt krijgt een impuls in de I-strategie Rijk. Een hoog niveau van kennisuitwisseling maar ook gezamenlijke opleidingstrajecten. CIO Rijk Lourens Visser en Dirk de Groot van CGI lichten het nieuwe elan toe.

Het Burgernetsysteem verstuurt voortaan ook de welbekende AMBER Alerts. CGI heeft geholpen bij deze uitbreiding, hiermee krijgt de politie bij opsporing meer controle over de alertering en kwaliteit van de opsporingsberichtgeving van vermiste kinderen.

Kom tijdens NEDS 2021 onze beproefde (militaire) IT-oplossingen ervaren en hoe ruimtevaartdata kan bijdragen aan onze nationale veiligheid.

Wat is het effect van een brugafsluiting op het verkeer en de omliggende omgeving? Hoe voorkom je dat een weg twee keer in korte tijd opengebroken moet worden voor werkzaamheden? En valt er iets te zeggen over de relatie tussen...

Logius kiest opnieuw voor CGI als partner voor haar IT-dienstverlening. CGI is de raamovereenkomst voor de Logius applicatiediensten gegund.

Door de introductie van nieuwe Europese wet en –regelgeving staat Europa aan de vooravond van nieuwe grenscontroles. De eerste nieuwe wet is het Entry Exit Systeem (EES) bedoeld om derdelanders (reizigers van buiten het Schengengebied) te registreren bij inreis en...