Overheid

Media center

In 2020 hebben we persoonlijke interviews gehouden met 198 bestuurders uit 16 landen, die aangeven dat ze zich blijven richten op het voldoen aan de verwachtingen van de burger.

Drie organisatorische kwaliteiten die marktleiders nodig hebben om te helpen bij het navigeren door de zakelijke uitdagingen die worden veroorzaakt door COVID-19

Betrouwbaar, veilig en betaalbaar CGI’s visie op de informatievoorziening van de overheid Onder de noemer ‘Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ werkt de overheid aan de digitalisering van haar dienstverlening aan burgers en bedrijven. Daarbij staat de vraag...