Top 5 pensioenuitvoerders 
in Nederland werkt samen met CGI 

 

CGI werkt al jaren binnen de pensioensector, en mag klanten zoals APG, Achmea, Pensioenfonds Rail & OV en PGB tot haar klanten rekenen. Op basis van diepgaande kennis van de bedrijfsprocessen, gekoppeld aan het vermogen dit te vertalen naar oplossingen, is CGI de perfecte partner voor pensioenuitvoerders en pensioenverzekeraars.

CGI heeft een eigen visie op excellente pensioenuitvoering, die onder meer tot uitdrukking komt in ons eigen Pensions Center of Excellence en de ontwikkeling van een nieuw pensioenplatform. Dit platform wordt op dit moment ontwikkeld in nauwe samenwerking met Achmea en InAdmin Riskco. Dit platform is in staat om te voldoen aan huidige en toekomstige eisen van pensioenuitvoerders en -verzekeraars, en van toezichthoudende instanties als de DNB en AFM.