Digitalisering heeft een grote impact op organisaties. Hoe pak je dit dan effectief aan? En hoe ga je om met die werkzaamheden die bij bestaande teams niet zo maar even toegevoegd kunnen worden?

Een Agile team mét relevante kennis en expertise, met afspraken over aanpak en focus op co-creatie, dus in samenwerking met de bestaande teams is de sleutel tot succes - zo bleek bij APG.

De uitdaging

APG streeft naar de realisatie van een goed inkomen voor nu, straks en later. Voor APG gaat pensioen over mensen, over leven en over samen leven. Dat vertaalt zich in focus op groei van klanttevredenheid, beter inzicht bieden in de ontwikkeling van het pensioenvermogen voor de deelnemers en dat zo kostenefficiënt en verantwoord mogelijk.

Up-to-date en toekomstbestendige bedrijfsapplicaties zijn daarbij een kritieke voorwaarde. Applicaties moeten voldoen aan de eisen van lifecycle management alsook relevante wet- en regelgeving.

De oplossing

Naar aanleiding van diverse uitdagingen op applicatiegebied riep APG de hulp in van CGI. De scope was duidelijk. Het ging om een duidelijk afgebakende opdracht voor uitfaseren van een bestaande applicatie, voor het oplossen van een security issue en advies over uitfaseren van een workflow applicatie.

Het Agile team dat is ingezet, bestond uit een mix van CGI experts vanuit de regio – dicht bij APG. Met toegang tot de benodigde APG expertise maar ook gebruikmakend van het omvangrijke wereldwijde CGI netwerk voor best practices en vernieuwende ideeën.

“Dit traject was een zeer positieve ervaring: We komen zeker weer bij CGI aankloppen voor een vergelijkbare opdracht”

Richard Adriaans, Value Stream Manager bij APG

De voordelen

Door de creatieve expertgerichte aanpak voor modernisering van applicaties zijn de uitdagingen gezamenlijk adequaat, vlot en slagvaardig afgehandeld.

Elke feature is uitgebreid onder handen genomen en na overleg bij APG alsook intern CGI, zijn er naast de initieel gevraagde oplossing ook alternatieve oplossingen besproken. Oplossingen die deels volledig nieuw juist op langere termijn ook nog eens voordeliger zijn qua onderhoud en kosten.

“Een voorbeeldtraject van Agile samenwerking: er is niets motiverender dan met een volledig gecommiteerd team en met creatieve oplossingen, kort cyclisch businesswaarde te leveren!”

Arnold Dissel, Director Consulting Services bij CGI

Geinteresseerd of denkt u ook aan (tijdelijke) uitbreiding van capaciteit in applicatieontwikkeling of  -beheer? Download deze casestudie voor verdere informatie of neem contact op met CGI.