CGI wordt geïnspireerd en geleid door de CGI-droom. Deze droom stimuleert ons om aan de behoeften van onze klanten, professionals en aandeelhouders te voldoen. Zo worden wij gemotiveerd om bij te dragen aan de economische, sociale en milieugerelateerde behoeften van de gemeenschappen waarin we werken en leven.

Het is een van onze kernwaarden om ons als een maatschappelijk verantwoorde burger te gedragen. Deze kernwaarde voeren we door in de Management Foundation waarmee we ons bedrijf wereldwijd aansturen om op verantwoorde wijze zaken te doen. Dit betekent dat wij kwaliteitgericht zijn, verantwoordelijkheid dragen voor het milieu, een bijdrage leveren aan de gemeenschap en goed zorgen voor onze professionals.

CGI neemt zorg voor het milieu serieus. CGI Nederland heeft haar milieuzorg georganiseerd in een Environmental Management System (EMS). In het door onze Project Management Office beheerde EMS komen alle milieurelevante zaken waaronder processen, procedures, trainingen, registers en rapportages aan bod.

Startpunt van het EMS is het CGI milieubeleid. In het milieubeleid staan de CGI uitgangspunten en doelen genoteerd. De scope van het EMS betreft alle kantoorpanden in Nederland, het wagenpark en de afspraken die wij over milieu met onze leveranciers (afvalverwerking, energie, catering, datacenters) hebben vastgelegd.

CGI is gegrondvest op duurzaamheidsprincipes en ons businessmodel is zodanig ontworpen dat het ons dichter bij onze members (werknemers), klanten, aandeelhouders en de maatschappij brengt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft al meer dan 40 jaar onze bijzondere aandacht. Voor meer informatie kunt u op onze internationale website ons beleid inzien en de voorbeelden bekijken van onze MVO activiteiten. U kunt ook contact met ons opnemen via cr.nl@cgi.com.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt inzetbaar maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Bekijk het CO2-prestatieladder dossier van CGI Nederland

Maatschappelijk jaarverslag

csr renewable energy management