Om dit beleid ook bij de buitenwereld nog meer onder de aandacht te brengen hebben wij het hoogste niveau, niveau 5, van de CO2-Prestatieladder behaald. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt inzetbaar maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Wat doet CGI?

  • Inzicht verschaffen in onze emissies geeft ons de mogelijkheid de juiste doelen te stellen en effectieve maatregelen te nemen.
  • De reductiedoelstellingen richten zich zowel op onze directe als indirecte emissies. Dit betreft kantoren, vervoer, datacenters en inkoop.
  • Communicatie over de voortgang wordt zowel intern als extern gevoerd via internet, intranet en nieuwsbrieven. Daarnaast bieden wij onze medewerkers een extra kans om zich in te zetten in de vorm van sponsoring van goede doelen. Ook voeren we een Wellness-programma onder de naam Oxygen, waarbij we intern aandacht schenken aan gezondheid en welzijn.
  • Vanzelfsprekend houden we dit niet voor ons zelf en helpen wij bedrijven, overheden en consumenten met het verminderen van hun CO2-uitstoot door participatie in initiatieven als SPITS, IBOR en CiMS.

 

SKAO CO2-Prestatieladder.

Daarnaast verwijzen we naar de website van SKAO voor onze overige documenten ten behoeve van de CO2-Prestatieladder.