Ontdek de inzichten van 1.764 senior managers in 2023

In CGI Voice of Our Clients 2023 delen we de bevindingen uit persoonlijke interviews met 1.764 senior managers in alle industrieën en regio's waarin we actief zijn. Deze strategische gesprekken geven een uniek beeld van de manier waarop macrotrends en ontwikkelingen in specifieke industrieën van invloed zijn op de prioriteiten voor business en IT en op de investeringsplannen.

NB: De ranglijsten van macrotrends zijn gebaseerd op antwoorden die wijzen op een grote impact op de organisatie (minimaal 8 op een schaal van 1 tot 10). Sectorspecifieke trends worden gerangschikt op impact, terwijl prioriteiten worden gerangschikt op volgorde van belang.

Top macrotrends

 1. Technologische vooruitgang en digitalisering
 2. Veranderende sociale demografie
 3. Bestrijding van klimaatverandering

Lees meer

Top trends per sector

 1. Cybersecurity
 2. Digitalisering om aan behoeften van klant en burger te voldoen
 3. Duurzaamheid (nieuw)

Top prioriteiten voor de business

 1. Verbeteren van customer / citizen experience
 2. Moderniseren van IT
 3. Cybersecurity

Top prioriteiten voor IT

 1. Verbeteren van customer / citizen experience
 2. Moderniseren van IT
 3. Digitalisering van bedrijfsprocessen

De kloof tussen het hebben van een digitale strategie en het behalen van resultaten wijst erop dat de holistische transformatie nog in de beginfase verkeert:

92%
heeft een digitaliseringsstrategie
31%
heeft deze strategie uitgebreid naar het externe ecosysteem
30%
behaalt de verwachte resultaten

 

Agility en weerbaarheid

 • 66% noemt een grote impact van digitalisering op hun bedrijfsmodel
 • 20% noemt een sterk wendbaar bedrijfsmodel om digitalisering te ondersteunen
 • 18% noemt een zeer volwassen organisatiestrategie om data en digitalisering te kunnen inzetten ten behoeve van een slagvaardig bedrijfsmodel

Strategische afstemming

 • 44% beoordeelt de business- en IT-processen als goed op elkaar afgestemd om de strategie te ondersteunen
 • 39% beoordeelt de business- en IT-processen als sterk geïntegreerd om de strategie uit te voeren
professionals discussing business
consultants and client talking at table

Initiatieven op het gebied van technologie en data

 • AI is de komende 3 jaar het belangrijkste terrein voor investeringen in innovatie; momenteel wordt door 57% onderzoek naar AI gedaan of aan een proof of concept gewerkt
 • Cybersecurity is de industrie specifieke trend met de grootste impact; het belangrijkste aspect is de training van werknemers
 • Data management, data governance en datakwaliteit zijn de belangrijkste verbeterprogramma's voor de datastrategie, voor de komende drie jaar

Belangrijkste uitdagingen

 • 80% ondervindt problemen bij de werving van IT-talent
 • 55% noemt cultuurverandering de belangrijkste hindernis bij het realiseren van business-prioriteiten
 • 40% zegt dat legacy-systemen een grote uitdaging vormen bij het implementeren van de digitale strategie